Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

168 Rechterlijke Uitspraken

168 rechterlijke uitspraken uit 1998 gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-11-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / Belastingjaar 1990 Niet in geschil is dat de boekhouding ondeugdelijk is. Gelet op feiten kan de inspecteur zich standpunt stellen dat tenminste NAƒ x op een...
Datum uitspraak: 16-11-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / artt. 3 lid 1 jo art. 9 lid 1 jo art. 16B lid 2 LIB / Belastingjaar 1989 Niet in geld voldane persoonlijke verplichtingen dienen naar de waarde in het economische...
Datum uitspraak: 16-11-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / artt. 3 lid 1 jo art. 9 lid 1 jo art. 16B lid 2 Landsverordening Inkomstenbelasting 1943 / Belastingjaar 1988
Datum uitspraak: 30-10-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / Belastingjaar 1992 Personeelskosten vallen niet onder het begrip investeren. Het standpunt van de Inspecteur, dat de 35% regeling niet van toepassing is, omdat zij...
Datum uitspraak: 23-4-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / Artt. 5 en 9 LIB 1943 / Belastingjaar 1994 Het doen bouwen en verhuren ter bewoning van een drietal appartementen gaat normaal vermogensbeheer niet te boven....
Datum uitspraak: 23-4-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Loonbelasting / Belastingjaar 1993-1996 Inhoudingsplichtige schatte het gemiddelde jaarloon en de daarover verschuldigde loonbelasting en premie AOV-AWW stelselmatig aan de voorzichtige...
Datum uitspraak: 16-11-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / artt. 50 lid 1 en 51 lid 1 LIB; art. 5 lid 4 Landsverordening beroep in belastingzaken 1940 / art. 6 EVRM / art. 14 IVBPR / Belastingjaar 1992 De Inspecteur had een...
Datum uitspraak: 16-11-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / artt. 50 lid 1 en 51 lid 1 LIB 1943 / art. 5 lid 4 Landsverordening beroep in belastingzaken 1940 / art. 6 EVRM / art. 14 IVBPR / Belastingjaar 1993 De Raad is van...
Datum uitspraak: 30-10-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Winstbelasting / Artikel 6 lid 2 onder a en lid 3 LWB / Belastingjaar 1995 De ondernemingswinst moet worden bepaald met in achtneming van goed koopmansgebruik zoals dat begrip in de...
Datum uitspraak: 30-10-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Winstbelasting / art. 6 lid 2 onder a en lid 3 Landsverordening Winstbelasting 1940 / Belastingjaar 1995 Met de Inspecteur is de Raad van oordeel, dat appellante niet aannemelijk heeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature