Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

50 Rechterlijke Uitspraken

50 rechterlijke uitspraken uit 1995 gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-12-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verklaringsvrijheid verdachte, art. 29.1 Sv. Slagende bewijsklacht doodslag. Hof heeft kennelijk leugenachtige verklaring van verdachte tot het bewijs gebezigd en daarbij betrokken dat...
Datum uitspraak: 28-9-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering ontheffing verbod nevenwerkzaamheden. Onvoldoende onderzoek naar aard en omvang van de nevenwerkzaamheden.
Datum uitspraak: 23-3-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

mmateriële schade toegekend in ambtenarengeschil.
Datum uitspraak: 23-3-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Van toepassing zijnde procesrecht, schadevergoeding.
Datum uitspraak: 17-3-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

een verzinkbare paal in de [...]straat te Aalten te plaatsen. Ook indien verkeersbesluit geen besluit is in de zin van de Awb moet bezwaarschriftenprocedure worden gevolgd, gelet op 6:1 Awb.
Datum uitspraak: 23-3-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Burgemeester en wethouders van Amersfoort hebben, met gebruikmaking van een daartoe door gedeputeerde staten van Utrecht verleende verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19...
Datum uitspraak: 19-10-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verjaring in ambtenarenzaken met betrekking tot financiële aanspraken.
Datum uitspraak: 31-3-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Administratief orgaan; bestuursorgaan.
Datum uitspraak: 26-10-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verruimde jurisprudentie per 1-1-1993. Schade, aan ambtenaar toegebracht en veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van overheid, komt in beginsel voor volledige vergoeding in...
Datum uitspraak: 19-10-1995
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 123 (oud) Ambtenarenwet 1929 over verjaring van rechtsvorderingen is niet voor de bestuursrechter in ambtenarenzaken geschreven.