Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

47 Rechterlijke Uitspraken

47 Hoger beroep uitspraken uit 1994 gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-6-1994
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Is terecht geweigerd met terugwerkende kracht WAO-uitkering toe te kennen? De onderhavige weigering is primair gebaseerd op het oordeel dat betrokkene reeds de datum waarop zij...
Datum uitspraak: 16-8-1994
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beschikbaarheid om arbeid te aanvaarden. Verwijtbare werkloosheid door het stellen van belemmerende eisen aan passende arbeid.
Datum uitspraak: 15-9-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Datum uitspraak: 19-5-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Datum uitspraak: 29-11-1994
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag AAW/WAO uitkering. Is betrokkene 52 weken arbeidsongeschikt geweest? Welke bedrijfsvereniging is bevoegd? Zorgvuldigheid. Maatman.
Datum uitspraak: 28-4-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser, plaatsvervangend groepscommandant, wordt wegens onder meer valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd, disciplinair ontslag verleend.
Datum uitspraak: 20-10-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De Raad is van oordeel dat het bestreden besluit niet berust op een redelijke belangenafweging. Naar zijn opvatting had niet kunnen worden volstaan met het vooropstellen van gedaagdes...
Datum uitspraak: 19-5-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schadevergoeding, verplichting tot vergoeding door ambtenaar: Politieagent die tijdens vakantie, in strijd met instructies, zijn dienstwapen niet gedemonteerd en te zamen met scherpe...
Datum uitspraak: 8-9-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Herplaatsing na reorganisatie. Plaatsing in functie met lagere functieschaal.
Datum uitspraak: 17-2-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Functievervulling. Bezoldiging.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature