Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken uit 1994 gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-4-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser, plaatsvervangend groepscommandant, wordt wegens onder meer valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd, disciplinair ontslag verleend.
Datum uitspraak: 20-10-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De Raad is van oordeel dat het bestreden besluit niet berust op een redelijke belangenafweging. Naar zijn opvatting had niet kunnen worden volstaan met het vooropstellen van gedaagdes...
Datum uitspraak: 19-5-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schadevergoeding, verplichting tot vergoeding door ambtenaar: Politieagent die tijdens vakantie, in strijd met instructies, zijn dienstwapen niet gedemonteerd en te zamen met scherpe...
Datum uitspraak: 8-9-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Herplaatsing na reorganisatie. Plaatsing in functie met lagere functieschaal.
Datum uitspraak: 17-2-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Functievervulling. Bezoldiging.
Datum uitspraak: 17-3-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Letselschade. Aangezien voor het bepalen van de vergoeding van schade als hier aan de orde - t.w. het moeten missen van de top van de linker wijsvinger t.g.v. een bedrijfsongeval -...
Datum uitspraak: 26-8-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening hangende verzet niet ontvankelijk. Organen die met rechtspraak zijn belast worden niet als bestuursorgaan a.b.i. art. 1:3 Awb aangemerkt. Uitspraak van...
Datum uitspraak: 27-4-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 3 jo 4 Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen / Belastingjaar 1990-1991 De Inspecteur heeft ten onrechte de coin-in als grondslag voor de heffing heeft genomen.
Datum uitspraak: 15-8-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Winstbelasting / Artikel 6 LWB / Belastingjaar 1987 Onwaarschijnlijk dat aan directeur/groot-aandeelhouder ook in verliesjaren een bedrag van 100.000,= zou zijn uitgekeerd boven zijn...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature