Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
( 552 )
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraagU heeft gezocht op zeeuwse binnen alle jurisprudentie
Blijf op de hoogte van nieuwe resultaten voor uw zoekopdracht via
LJN CA3363, Rechtbank Noord-Nederland, 18/730164-13 PROM
Datum uitspraak: 17-06-2013
Datum publicatie: 17-06-2013
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan drie woninginbraken, een poging daartoe en heling. Het is algemeen bekend dat een woninginbraak diepe indruk op de slachtoffers maakt en soms wel zodanig dat ...
LJN CA2374, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 11/274
Datum uitspraak: 21-05-2013
Datum publicatie: 07-06-2013
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Hoger beroep. Boetebesluiten inzake meststoffenwet (overschrijding gebruiksnormen). Bij de berekening van het gebruik van meststoffen zijn de bijgehuurde percelen terecht buiten beschouwing gelaten, ...
LJN BZ9948, Hoge Raad, 12/03046 E
Datum uitspraak: 14-05-2013
Datum publicatie: 14-05-2013
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Economische zaak. Conclusie AG over art. 1.2 Sr. HR: 81.1 RO.
LJN BZ9270, Gerechtshof Den Haag, 22-000193-12
Datum uitspraak: 04-02-2013
Datum publicatie: 02-05-2013
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een onnodige verkeersovertreding en daarmee blijk gegeven van een veronachtzaming van de in het verkeer geldende wettelijke verboden en maatregelen die ...
LJN BZ8121, Rechtbank Midden-Nederland, 857538 UE VERZ 13-250 PK 4082
Datum uitspraak: 10-04-2013
Datum publicatie: 22-04-2013
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Ontbinding arbeidsovereenkomst. Samenwerkingsproblemen binnen onderwijsinstelling tussen drie van de negen regiobegeleiders en de directeur. Halverwege het oplossingtraject met behulp van een externe ...
LJN BZ7855, Hoge Raad, CPG 12/01082
Datum uitspraak: 21-03-2013
Datum publicatie: 19-04-2013
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: CONCLUSIE PG Centraal in deze conclusie staat de vraag of een aandelenvennootschap die voor haar managementactiviteiten ondernemer is, recht heeft op aftrek van voorbelasting ter zake van de aanschaf ...
LJN BZ7888, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12/996002-07
Datum uitspraak: 18-04-2013
Datum publicatie: 18-04-2013
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Grote overschrijding van de redelijke termijn en zoals ook in het vonnis staat het opzettelijk vervuilen van het milieu met ruim 4000 liter (verontreinigde) dieselolie
LJN BZ6654, Hoge Raad, CPG 12/01359
Datum uitspraak: 09-04-2013
Datum publicatie: 09-04-2013
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Conclusie AG Machielse over de vervolging van (de medewerkers van) de jarenlang gedoogde coffeeshop Checkpoint te Terneuzen. Uitgebreid aandacht voor het driehoeksoverleg, het fenomeen bestuurlijk ...
LJN BZ5897, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-002807-11
Datum uitspraak: 29-03-2013
Datum publicatie: 29-03-2013
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Vrijspraak loods zeecontainerschip van medeplegen van mishandeling en van medeplegen overtreding van artikel 3, eerste lid van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990. Het hof acht niet bewezen ...
LJN BZ4314, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/242558 / HA ZA 11-1487
Datum uitspraak: 27-02-2013
Datum publicatie: 20-03-2013
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Inschrijver legt aan haar vorderingen onder 2.1.1 en 2.1.2 ten grondslag dat gedaagden onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door een fout in de aanbestedingsprocedure te maken en deze niet te ...