Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

652 Rechterlijke Uitspraken

652 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord zeeuwse.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 28-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding huurovereenkomst met zorgovereenkomst.
Datum uitspraak: 31-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Premies volksverzekeringen; Verordening 1408/71; drie maanden onbetaald verlof uit Nederlandse dienstbetrekking om in die tijd in loondienst voor een Oostenrijkse Skischule te werken....
Datum uitspraak: 10-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. De voorzieningenrechter oordeelt dat het vermelden van namen van medewerkers van een bank in een boek over de handelswijze van die bank onrechtmatig is. De bank kan zich ook...
Datum uitspraak: 7-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen Raad voor Rechtsbijstand en rechtsopvolgster van Stichting Rechtsbijstand omtrent de uitvoering van een in het kader van de stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand...
Datum uitspraak: 1-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 januari 2014, kenmerk 14001441/NB.13.057, heeft het college aan het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen een vergunning krachtens artikel 19d van de...
Datum uitspraak: 9-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Loodsgeldtarieven. Nieuwe tariefstructuur. Bijzondere omstandigheid. Artikel 27g, lid 2, Loodsenwet
Datum uitspraak: 17-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst aanleg tuin. Geschil omtrent betaling laatste termijn in verband met tekortkomingen.
Datum uitspraak: 10-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

meerwaardeovereenkomst
Datum uitspraak: 14-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij afzonderlijke besluiten van 17 oktober, 20 december en 22 december 2011 heeft het college omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden en het gebruik...
Datum uitspraak: 15-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

A-G IJzerman heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 13/04361 naar aanleiding van het beroep in cassatie van belanghebbende, tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 23...