Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

36 Rechterlijke Uitspraken

36 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord xyz-formule.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 21-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst. (Gefixeerde) schadevergoeding werknemer, art. 7:680 lid 1 in verbinding met art. 7:677 lid 4 BW en schadevergoeding wegens kennelijk...
Datum uitspraak: 4-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag; gevolgencriterium. Wie is werkgever? Habe-nichts? Werkneemster ten tijde van ontslag 60 jaar oud en 29 jaar in dienst.
Datum uitspraak: 7-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Hof ’s-Hertogenbosch begroot schadevergoeding met gebruikmaking van XYZ-formule.
Datum uitspraak: 2-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

kennelijk onredelijk ontslag; toekenning vergoeding
Datum uitspraak: 22-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering opheffing beslag i.v.m. ontbindingsvergoeding behorend bij ontbinding 15/9/09 terwijl arbeidsovereenkomst door opzegging op 1/9/09 is geëindigd. Vorderingen afgewezen.
Datum uitspraak: 20-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen kennelijk onredelijk ontslag. Noodzaak reorganisatie aangetoond naast andere bezuinigingsmaatregelen. Gevolgen van het ontslag niet onevenredig. Geen bijzondere omstandigheden aan...
Datum uitspraak: 22-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Komt na verval van functie en plaatsing in andere functie, waar werknemer niet komt opdagen. Opzegging vindt uiteindelijk plaats na tweede procedure afgifte ontslagvergunning. Wel...
Datum uitspraak: 7-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Toepassing XYZ-formule door kantonrechter. Geen valse of voorgewende reden. Gevolgencriterium. Langdurig dienstverband. Privé-omstandigheden....
Datum uitspraak: 4-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijke opzegging; schade; Habe-nichtsexceptie; schadebeperking; tekortschieten werkgever in zijn verplichting te handelen als goed werkgever.
Datum uitspraak: 7-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag.Onredelijkheid is gelegen in het onder de geschetste omstandigheden onvoldoende begeleiden in de beëindiging van zijn functie, door werknemer niet actief en...