Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

37 Rechterlijke Uitspraken

37 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord xyz-formule.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 12-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werkgever zegt, na daartoe verkregen toestemming UWV, arbeidsovereenkomst op vanwege schending re-integratieverplichtingen door werknemer. Hof oordeelt dat van schending...
Datum uitspraak: 21-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst. (Gefixeerde) schadevergoeding werknemer, art. 7:680 lid 1 in verbinding met art. 7:677 lid 4 BW en schadevergoeding wegens kennelijk...
Datum uitspraak: 4-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag; gevolgencriterium. Wie is werkgever? Habe-nichts? Werkneemster ten tijde van ontslag 60 jaar oud en 29 jaar in dienst.
Datum uitspraak: 7-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Hof ’s-Hertogenbosch begroot schadevergoeding met gebruikmaking van XYZ-formule.
Datum uitspraak: 20-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen kennelijk onredelijk ontslag. Noodzaak reorganisatie aangetoond naast andere bezuinigingsmaatregelen. Gevolgen van het ontslag niet onevenredig. Geen bijzondere omstandigheden aan...
Datum uitspraak: 7-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Toepassing XYZ-formule door kantonrechter. Geen valse of voorgewende reden. Gevolgencriterium. Langdurig dienstverband. Privé-omstandigheden....
Datum uitspraak: 4-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijke opzegging; schade; Habe-nichtsexceptie; schadebeperking; tekortschieten werkgever in zijn verplichting te handelen als goed werkgever.
Datum uitspraak: 7-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag.Onredelijkheid is gelegen in het onder de geschetste omstandigheden onvoldoende begeleiden in de beëindiging van zijn functie, door werknemer niet actief en...
Datum uitspraak: 7-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Toepassing XYZ-formule door kantonrechter. Geen valse of voorgewende reden. Gevolgencriterium. Langdurig dienstverband. Pensioenschade. Goed werkgeverschap....
Datum uitspraak: 15-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Kennelijk onredelijk ontslag. Gevolgencriterium van art. 7:681 lid 2, onder b, BW. Afweging van alle relevante omstandigheden van het geval. (81 RO).