Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord woonlandbeginsel.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toepassing woonlandbeginsel op vervolguitkering WIA aan rechthebbenden in Turkije en Marokko is in strijd met artikel 6 Besluit 3 /80 en artikel 5 NMV. Verwijzing naar eerdere uitspraken...
Datum uitspraak: 20-5-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bepaling draagkracht van man die in Marokko woont en Nederlandse uitkering ontvangt. Wet woonlandbeginsel.
Datum uitspraak: 9-5-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanpassing uitkering Marokkaanse weduwen aan woonland strijdig met verdrag.
Datum uitspraak: 4-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De brief van 13 juli 2012 bevatte slechts een aankondiging van de herziening van appellantes uitkering per 1 januari 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wwsz. Niet op...
Datum uitspraak: 7-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanpassing kinderbijslag aan kostenniveau in Marokko op grond van de Wet woonlandbeginsel is in strijd met artikel 5 van het Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en...
Datum uitspraak: 21-3-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De verlaging op grond van de Wet woonlandbeginsel van de Nederlandse nabestaandenuitkering voor Turkse weduwen die in Turkije wonen is in strijd met de tussen Turkije en de EU geldende...
Datum uitspraak: 11-2-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bijstandsverhaal; draagkracht van de onderhoudsplichtige; verdeling van zijn voor onderhoud beschikbare draagkracht over de kinderen jegens wie hij onderhoudsplichtig is; het hof houdt...
Datum uitspraak: 10-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verlaging kinderbijslag op grond van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid teruggedraaid in een aantal zaken. Verhouding tot eerdere uitspraak van de rechtbank over de...
Datum uitspraak: 22-8-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Elf Turkse en Marokkaanse weduwen hebben als gevolg van de invoering van het zogeheten woonlandbeginsel op 1 januari 2013 in de wet een vermindering van veertig procent op hun...
Datum uitspraak: 26-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie en woonlandbeginsel. Verdeling van de beschikbare draagkracht over kinderen waarbij een van de kinderen in Marokko woont. De rechtbank heeft, net als verweerster,...