Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

38 Rechterlijke Uitspraken

38 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord woningwaardering.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 10-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurrecht. Regentenkamer onroerende aanhorigheid van gehuurde woning?
Datum uitspraak: 13-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 november 2013 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het aan [wederpartij] toegekende voorschot huurtoeslag over 2013 opnieuw berekend en vastgesteld op € 1.517,00.
Datum uitspraak: 14-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Appelverbod. Doorbrekingsgrond? Kantonrechter achtte onverkorte toepassing van artikel 7:258 BW gezien de omstandigheden van het geval en gelet op haar - in het bestreden vonnis...
Datum uitspraak: 2-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurprijs woonruimte. Toepassing huurprijswetgeving levert geen strijd op met artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Toewijzing aan verhuurder van buitengerechtelijke kosten, omdat huurster...
Datum uitspraak: 5-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurprijsvaststelling. Huurcommissie stelt op verzoek huurder ex art. 7;254 BW huurprijs vast. Verhuurder verzoekt kantonrechter huurprijs vast te stellen en huurder vraagt in reconventie...
Datum uitspraak: 24-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de waardering voor de woonomgeving, die de huurcommissie heeft getoetst aan de hand van het zogenaamde puntenboek van de gemeente Amsterdam De kantonrechter ziet geen...
Datum uitspraak: 27-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

huur woonruimte, all-in prijs overeengekomen boven de liberalisatiegrens. Huurder doet beroep op 7:258 BW, met het gevolg dat de huurprijs niet is geliberaliseerd. Kantonrechter oordeelt...
Datum uitspraak: 4-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huur woonruimte, toetsing redelijkheid aanvangsprijs woonruimte. Waardering kwaliteit aan de hand van de feitelijke toestand van de woning op het moment van aanvang van de...
Datum uitspraak: 4-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huurrecht. Opzegging huur; redelijk aanbod als bedoeld in art. 7:274 lid 1 onder d BW? Vordering tot verhoging huur met een beroep op EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97...
Datum uitspraak: 27-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het betreft een all-in prijs van een geliberaliseerde woning waar artikel 7: 258 BW op van toepassing is. Geoordeeld wordt dat gelet op die interpretatie en de feitelijke omstandigheden,...