Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

160 Rechterlijke Uitspraken

160 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord windturbinepark.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 8-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De zaak betreft een tegemoetkoming in planschade met betrekking tot een aan eiseres verleende vrijstelling voor het plaatsen van windturbines. De bouw van windturbines ligt niet op elke...
Datum uitspraak: 8-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De zaak betreft een tegemoetkoming in planschade met betrekking tot een aan eiseres verleende vrijstelling voor het plaatsen van windturbines. Het verzoek om tegemoetkoming zag op schade...
Datum uitspraak: 22-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 februari 2013 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college van GS) aan het college van burgemeester en wethouders van Harlingen (hierna:...
Datum uitspraak: 31-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Uitleg overeenkomst ten aanzien van bemoeienis met de aanleg van een windmolenpark. Stellingen van eiser zijn niet op voorhand aannemelijk. Verweer is gemotiveerd en consistent. Geen...
Datum uitspraak: 4-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 augustus 2011 heeft het college aan XL Wind omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van acht windturbines langs het Hartelkanaal te Rotterdam.
Datum uitspraak: 14-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 oktober 2011 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd een verklaring van geen bezwaar te verlenen voor het oprichten van een windturbine op het perceel...
Datum uitspraak: 14-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 september 2013 hebben provinciale staten de verordening luchthavenbesluit Oostwold vastgesteld.
Datum uitspraak: 29-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 oktober 2013, kenmerk 162293/246634, heeft het college van gedeputeerde staten goedkeuring verleend aan het projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands...
Datum uitspraak: 20-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 14 augustus 2013 heeft het college besloten de raad van de gemeente Haarlemmermeer een aantal aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet...
Datum uitspraak: 24-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam heeft bij besluit van 10 juni 2014 op grond van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften gesteld voor...