Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
( 86 )
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraagU heeft gezocht op trema norm binnen alle jurisprudentie
Blijf op de hoogte van nieuwe resultaten voor uw zoekopdracht via
LJN BZ6609, Hoge Raad, 12/02967
Datum uitspraak: 14-06-2013
Datum publicatie: 14-06-2013
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Art. 81 lid 1 RO. Familierecht. Verzoek om wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht en om verlenging alimentatieplicht; art. 1:157, 401 BW.
LJN BZ9645, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HV 200.117.889
Datum uitspraak: 02-05-2013
Datum publicatie: 10-05-2013
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Partijen zijn bij de vaststelling van de partnerbijdrage bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven. Voor een wijziging van deze partnerbijdrage dient artikel 1:159 lid 3 BW naar analogie te ...
LJN BZ9130, Rechtbank Noord-Holland, C/15/193172 / FA RK 12-1866
Datum uitspraak: 13-02-2013
Datum publicatie: 01-05-2013
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Matiging kinderalimentatie. Door de wetgever is de mogelijkheid van matiging in de wet opgenomen ten aanzien van de jong-meerderjarige alsmede ten aanzien van de meerderjarige onderhoudsgerechtigde. ...
LJN BZ7204, Rechtbank Midden-Nederland, C/16/316295 / FA RK 11-7445
Datum uitspraak: 10-04-2013
Datum publicatie: 15-04-2013
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Kinderalimentatie. Kind heeft nooit met ouders in gezinsverband geleefd. Verwaarloosbaar inkomen ouders ten tijde van geboorte kind.
LJN BZ6861, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.112.584/01
Datum uitspraak: 26-03-2013
Datum publicatie: 10-04-2013
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Kinderalimentatie en schuldsanering.
ECLI:NL:HR:2012:BX9751
LJN BX9751, Hoge Raad, 11/05557
Datum uitspraak: 07-12-2012
Datum publicatie: 07-12-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Art. 81 lid 1 RO. Wijziging kinderalimentatie; vaststelling behoefte, (toereikende) motivering terugvordering onverschuldigd betaalde alimentatie.
ECLI:NL:RBSGR:2012:BX9421
LJN BX9421, Rechtbank 's-Gravenhage, 413517 FA RK 12-1261
Datum uitspraak: 20-09-2012
Datum publicatie: 06-11-2012
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: alimentatie
ECLI:NL:HR:2012:BW9247
LJN BW9247, Hoge Raad, 12/01005
Datum uitspraak: 21-09-2012
Datum publicatie: 21-09-2012
Rechtsgebied: Faillissement
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Kinderalimentatie, WSNP. Draagkracht alimentatieplichtige ten aanzien van wie schuldsaneringsregeling van toepassing is; maatstaf HR 14 november 2008, LJN BD7589; vrij te laten bedrag, art. 295 Fw.
ECLI:NL:HR:2012:BW5322
LJN BW5322, Hoge Raad, 11/04169
Datum uitspraak: 10-08-2012
Datum publicatie: 10-08-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Wijziging partneralimentatie; tussen partijen overeengekomen afwijking van wettelijke maatstaven. Wijzigingsgrond, maatstaf, omstandigheden, redelijkheid en billijkheid, art. 1:401 BW. ...
ECLI:NL:HR:2012:BW6741
LJN BW6741, Hoge Raad, 11/05271
Datum uitspraak: 13-07-2012
Datum publicatie: 13-07-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Verzoekschriftprocedure wijziging kinderalimentatie, art. 1:401 BW. Ter mondelinge behandeling voorgedragen grief (vgl. HR 20 maart 2009, LJN BG9917, NJ 2010/153).