Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

1.458 Rechterlijke Uitspraken

1.458 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord surseance.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 3-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering van belangenstichting in de zin van artikel 3:305a BW Finidaf voor zich en in hoedanigheid van lasthebber van een groep houders van DAF-obligaties tegen de accountant die in...
Datum uitspraak: 3-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Franchise-overeenkomst en daaraan gekoppelde huurovereenkomst; verlenging; kwalitatieve voorwaarden. Franchisenemer niet ontvankelijk in vordering voortzetting exploitatie...
Datum uitspraak: 21-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

onzorgvuldig en onrechtmatig handelen gemeente door tekort van een door haar gesubsidieerde stichting niet aan te zuiveren
Datum uitspraak: 8-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

vordering tegen bank om blokkade zakelijke bankrekening op te heffen. vordering afgewezen. aannemelijk dat bank in bodemzaak vordering op eiser heeft voor schuld van derde. Nu...
Datum uitspraak: 26-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

“Vordering tot nakoming van overeenkomst. Haviltex. Voorshands is niet aannemelijk geworden dat gronden bestaan voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.”
Datum uitspraak: 30-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Surseance van betaling verleend aan TSN Thuiszorg B.V. en vier bijbehorende BV's.
Datum uitspraak: 25-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

voor recht te verklaren dat gedaagden tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de tussen eiseres en gedaagden gesloten samenwerkingsovereenkomst
Datum uitspraak: 18-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op HR 23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7064, NJ 2013/6. Berekeningen in verband met vaststelling definitieve koopprijs bedrijfspand. Berekening te...
Datum uitspraak: 10-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kansspelbelasting. [G]. In 2008 heeft eiser, de winnaar van de quiz, een carrièrefonds ter waarde van maximaal € 250.000 gewonnen. Eiser stelt dat ten onrechte kansspelbelasting is...
Datum uitspraak: 14-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betrokkene heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot de BV heeft gestaan en werknemer is geweest in de zin van artikel 3, eerste lid, van de...