Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

39 Rechterlijke Uitspraken

39 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden puntentelling en huren.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 21-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Pacht wordt als gevolg van wetswijziging per 1 september 2007 huur woonruimte. Dit is in het verleden door partijen, maar ook door grondkamer en pachtkamer niet onderkend. Thans dient...
Datum uitspraak: 23-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurder heeft huurcommissie verzocht vast te stellen dat partijen een all-in-huurprijs overeengekomen zijn. De huurcommissie is van oordeel dat partijen een all-in-huurprijs...
Datum uitspraak: 24-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de waardering voor de woonomgeving, die de huurcommissie heeft getoetst aan de hand van het zogenaamde puntenboek van de gemeente Amsterdam De kantonrechter ziet geen...
Datum uitspraak: 4-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huur woonruimte, toetsing redelijkheid aanvangsprijs woonruimte. Waardering kwaliteit aan de hand van de feitelijke toestand van de woning op het moment van aanvang van de...
Datum uitspraak: 8-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

ontbinding huurovereenkomst; vaststelling redelijke gebruiksvergoeding
Datum uitspraak: 17-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurrecht. Opzegging huur; redelijk aanbod als bedoeld in art. 7:274 lid 1 onder d BW? Vordering tot verhoging huur met een beroep op EHRM 19 juni 2006, nr. 35014/97...
Datum uitspraak: 12-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Huurrecht: vaststelling kale huurprijs, opmaken eindafrekening servicekosten. Het stevig aanspreken van huurder op overlast (het loslaten van ratten in gemeenschappelijke keuken) levert...
Datum uitspraak: 4-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Particuliere verhuurders verliezen geschil over rendement op sociale huurwoningen Nederlandse huurwet- en huurregelgeving leidt niet tot een onevenredige en buitensporige last voor...
Datum uitspraak: 16-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 september 2011 heeft het college aan [appellant] een boete opgelegd ter hoogte van € 6.000,00 wegens overtreding van artikel 7, tweede lid, van de Huisvestingswet .
Datum uitspraak: 28-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

huur woonruimte; geen huurovereenkomst naar aard voor korte duur (artikel (7:232 BW); opzegging en beëindiging huurovereenkomst op grond van diplomatenclausule niet gevorderd en...