Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
( 19 )
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraagU heeft gezocht op parkeerboetes binnen alle jurisprudentie
Blijf op de hoogte van nieuwe resultaten voor uw zoekopdracht via
ECLI:NL:CRVB:2012:BX3523
LJN BX3523, Centrale Raad van Beroep, 12/581 AW
Datum uitspraak: 02-08-2012
Datum publicatie: 03-08-2012
Rechtsgebied: Ambtenarenrecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Onvoorwaardelijk ontslag. Plichtsverzuim. Appellant heeft met zijn gedrag inbreuk gemaakt op de kernwaarden zoals die gelden binnen de politieorganisatie van de korpsbeheerder, namelijk ...
ECLI:NL:GHARN:2012:BW4764
LJN BW4764, Gerechtshof Arnhem, 21-000618-11
Datum uitspraak: 04-05-2012
Datum publicatie: 04-05-2012
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Moord zonder lijk. Veroordeling tot 18 jaar gevangenisstraf. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in verband met een onjuist gerelateerd proces-verbaal verworpen. Omdat volgens de rechtbank ...
ECLI:NL:RBBRE:2012:BV8732
LJN BV8732, Rechtbank Breda, 11/4731
Datum uitspraak: 13-02-2012
Datum publicatie: 16-03-2012
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Beroep niet-ontvankelijk vanwege niet voldoen van het griffierecht. De omstandigheid dat de bestuurder van een voertuig altijd een natuurlijk persoon is, heeft niet tot gevolg dat dan ook per ...
ECLI:NL:GHAMS:2011:BU9088
LJN BU9088, Gerechtshof Amsterdam, 200.078.261/01
Datum uitspraak: 27-09-2011
Datum publicatie: 22-12-2011
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bewijswaardering; is bewezen dat appellante de administratie van geïntimeerde bij hem in de brievenbus heeft gedeponeerd? Onvoldoende steunbewijs voor verklaring partijgetuige.
ECLI:NL:RBAMS:2011:BT1974
LJN BT1974, Rechtbank Amsterdam, 13/651199-10 (PROMIS)
Datum uitspraak: 15-09-2011
Datum publicatie: 20-09-2011
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Veroordeling voor de overal op de Bank of Tokyo in oktober 2009 samen met een medeverdachte. Veroordeling voor witwassen van geldbedragen. Veroordeling voor heling van een VW Golf samen met een ...
ECLI:NL:RBROT:2010:BN8100
LJN BN8100, Rechtbank Rotterdam, 339280 / HA ZA 09-2695
Datum uitspraak: 19-05-2010
Datum publicatie: 23-09-2010
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Contractuele boete wegens overtreding concurrentiebeding door ex-directeur toegewezen aan ex-werkgeefster. Geen onrechtmatige daad nieuwe werkgeefster of opdrachtgeefster, nu zij - met tegenstrijdige ...
ECLI:NL:GHSGR:2010:BN1173
LJN BN1173, Gerechtshof 's-Gravenhage, BK-09/00355
Datum uitspraak: 06-07-2010
Datum publicatie: 14-07-2010
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Hoger beroep
Vindplaats: 
VN ; 2010/48.1.4
NTFR ; 2010, 1789
BB ; 2010, 1209
 
Inhoudsindicatie: Naheffingsaanslag parkeerbelasting. Belanghebbende betoogt dat zijn partner tegen zijn wil van de auto gebruik heeft gemaakt, zodat de uitzondering genoemd in artikel 3, lid 3, van de Verordening ...
ECLI:NL:HR:2009:BI7044
LJN BI7044, Hoge Raad, 07/12516
Datum uitspraak: 29-09-2009
Datum publicatie: 29-09-2009
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Katvanger. “Tenzij anders blijkt” a.b.i. art. 1.3 WVW1994. Verweerin hoger beroep: een katvanger kan niet worden gelijkgesteld aan eigenaar of houder. HR: met zijn overweging “ dat ...
ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6241
LJN BJ6241, Rechtbank Utrecht, 641765 UE VERZ 09-1310
Datum uitspraak: 27-08-2009
Datum publicatie: 27-08-2009
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Werknemer is gedetineerd op verdenking overtreding Opiumwet: geen sprake van dringende reden of verandering van omstandigheden op grond waarvan arbeidsovereenkomst moet eindigen.
ECLI:NL:RBHAA:2008:BJ4730
LJN BJ4730, Rechtbank Haarlem, 07/5617-t/m 07/5632
Datum uitspraak: 23-05-2008
Datum publicatie: 20-08-2009
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Zes van de 16 naheffingsaanslagen parkeerbelasting worden herroepen. Na 10 aanslagen kan niet worden gesteld dat vaststaat dat het opleggen van de naheffingsaanslagen na de tiende evenredig moet ...