Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
( 43 )
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraagU heeft gezocht op pach binnen alle jurisprudentie
Blijf op de hoogte van nieuwe resultaten voor uw zoekopdracht via
LJN BZ7735, Centrale Raad van Beroep, 10/6881 WMO
Datum uitspraak: 10-04-2013
Datum publicatie: 18-04-2013
Rechtsgebied: Bijstandszaken
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag kosten van verhuizing en inrichting. Raad: Appellante heeft de voor haar passende woning moeten ontruimen om uitvoering te geven aan een rechterlijk ontruimingsvonnis. Anders dan ...
LJN BZ7567, Raad van State, 201208044/1/A1
Datum uitspraak: 03-04-2013
Datum publicatie: 17-04-2013
Rechtsgebied: Bouwen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5 april 2011 heeft het college geweigerd om medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor het realiseren van woningbouw op het perceel aan de [locatie] te [plaats], ...
ECLI:NL:RVS:2012:BY5856
LJN BY5856, Raad van State, 201202813/1/A1
Datum uitspraak: 12-12-2012
Datum publicatie: 12-12-2012
Rechtsgebied: Bouwen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 15 september 2008 heeft het college geweigerd om onder vrijstelling van het bestemmingsplan bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een gebouw dat als hotel zal dienen op ...
ECLI:NL:RVS:2012:BY0381
LJN BY0381, Raad van State, 201202215/1/A1
Datum uitspraak: 17-10-2012
Datum publicatie: 17-10-2012
Rechtsgebied: Bouwen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 13 november 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort (hierna: het college) geweigerd aan [appellante] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase te verlenen ...
ECLI:NL:RVS:2012:BX7132
LJN BX7132, Raad van State, 201201075/1/A1
Datum uitspraak: 12-09-2012
Datum publicatie: 12-09-2012
Rechtsgebied: Bouwen
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 9 juni 2009 heeft het college aan [vergunninghoudster] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het bouwen van zeven appartementen, een parkeerkelder en een magazijn ...
ECLI:NL:RBHAA:2012:BV2661
LJN BV2661, Rechtbank Haarlem, AWB 11/1945
Datum uitspraak: 25-01-2012
Datum publicatie: 02-02-2012
Rechtsgebied: Bouwen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Niet-ontvankelijk bezwaar. Kennisgeving verdaging van de beslistermijn is ingevolge artikel 6:3 Awb niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Beroep ongegrond.
ECLI:NL:RBHAA:2012:BV2658
LJN BV2658, Rechtbank Haarlem, AWB 10/4641
Datum uitspraak: 25-01-2012
Datum publicatie: 02-02-2012
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen niet van toepassing nu het verzoek om handhaving vóór 1 oktober 2009 is ingediend. Beroep ongegrond.
ECLI:NL:RBHAA:2011:BT1850
LJN BT1850, Rechtbank Haarlem, AWB 11/3359
Datum uitspraak: 04-08-2011
Datum publicatie: 19-09-2011
Rechtsgebied: Bouwen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Voorlopige voorziening hangende bezwaar tegen een door verweerder aan verzoeker opgelegde last onder dwangsom om een overkapping in zijn geheel te verwijderen en verwijderd te houden. Betoog dat de ...
ECLI:NL:RBZLY:2011:BQ7278
LJN BQ7278, Rechtbank Zwolle, 07.660183-10 en 01.825496-09 (TUL)
Datum uitspraak: 07-06-2011
Datum publicatie: 07-06-2011
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Poging tot moord; voorbedachte raad. De rechtbank acht de verklaring van verdachte afgelegd na zijn aanhouding eenduidig en betrouwbaar. De visie van de verdediging dat de bekennende verklaring van ...
ECLI:NL:RBHAA:2010:BO6335
LJN BO6335, Rechtbank Haarlem, AWB 10-5406
Datum uitspraak: 17-11-2010
Datum publicatie: 06-12-2010
Rechtsgebied: Bouwen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie: Voorlopige voorziening toegewezen: belang bij schorsing groter dan belang bij handhaven. Betreft handhavend optreden ten aanzien van het achterwege laten van erfafscheidingen die op de bouwtekening ...