Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

1.232 Rechterlijke Uitspraken

1.232 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ontslagvergoeding.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 19-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wijziging bijdrage levenonderhoud en studie jong-meerderjarige; behoeftigheid, behoefte en draagkracht.
Datum uitspraak: 29-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De gesprekken met appellant naar aanleiding van zijn sollicitatie in november 2013 hebben niet geleid tot een aanstelling als ambtenaar. Anders dan appellant heeft aangevoerd, bevatten...
Datum uitspraak: 22-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking WW-uitkering na bezwaar van de werkgever (eigenrisicodrager). Uit het voornemen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijkt dat de werkgever bewust heeft afgezien van...
Datum uitspraak: 18-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

IOAW, de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen is aan te merken als loon uit een vroegere dienstbetrekking
Datum uitspraak: 28-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ingangsdatum WW-uitkering en fictieve opzegtermijn. Moment beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalt welke opzegtermijn geldt. Het UWV heeft voor het vaststellen van de fictieve...
Datum uitspraak: 21-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens functionele ongeschiktheid. Betekenis van een juiste uitoefening van de opgedragen taken. Voldoende met onvolkomenheden in functioneren geconfronteerd?
Datum uitspraak: 26-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het bestuursorgaan was bevoegd om eiser eervol ontslag te verlenen op andere gronden (impasse/vertrouwensbreuk). Het bestuursorgaan heeft bij de toekenning van een financiële vergoeding...
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Contradictoir. Onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid artikel 2:9 BW; afwijking van aantal toe te kennen punten voor salaris advocaat. Ex bestuurder wordt bijna 4 jaar na zijn vertrek...
Datum uitspraak: 20-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

AW. Ontslag wegens onherstelbaar verstoorde arbeidsverhoudingen. De rechtbank is van oordeel dat de verhoudingen tussen eiser en zijn leidinggevende onherstelbaar zijn verstoord. De...
Datum uitspraak: 19-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

IB. Aftrek zorgkosten en reiskosten.