Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

84 Rechterlijke Uitspraken

84 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord onterven.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 20-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht notaris t.a.v. mogelijkheid niet-opeisbaarheidsclausule in testament op te nemen (art. 4:82 BW). Rol verslaglegging notaris i.v.m....
Datum uitspraak: 11-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Art. 4:4 lid 1 BW, art. 4:921 lid 2 (oud) BW. Rechtsgeldigheid bepaling in testament dat erfdeel wordt beperkt indien erfgenaam zich tegen testament of uitvoering daarvan...
Datum uitspraak: 24-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

huwelijksvermogensrecht. Vorderingen in kort geding teneinde informatie te verkrijgen omtrent erfrechtelijke aanspraken ex-echtgenote.
Datum uitspraak: 10-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdeling nalatenschap. Verrekening. Onverschuldigde betaling.
Datum uitspraak: 10-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdeling nalatenschap. Verrekening. Onverschuldigde betaling.
Datum uitspraak: 10-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Klagers verwijten de notaris dat hij bij het opstellen van het testament van erflaatster niet de vereiste zorgvuldigheid betracht en niet heeft gehandeld conform de beroepsstandaard die...
Datum uitspraak: 13-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Klaagster heeft aangevoerd dat erflater ten tijde van het opmaken en passeren van het testament niet meer in staat was om zijn wil te bepalen. Zonder nader (medisch) onderzoek naar de...
Datum uitspraak: 30-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Uiterste wilsbeschikking. Uitlegging. Art. 4:46 leden 1 en 2 BW. Overgangsrecht. Legaat van vruchtgebruik van de nalatenschap. Keuzelegaat. Afd. 4.3.1 BW.
Datum uitspraak: 27-8-2014
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Machtiging tot het doen van een schenking ondanks het ontbreken van een schenkingstraditie. Machtiging op grond van redelijkheid en billijkheid.
Datum uitspraak: 24-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nalatenschap. Opheffing beslagen. Geschil erfgenamen. Onwaardig om voordeel te trekken uit de nalatenschap? ( artikel 4:3 BW ). Rol notaris. Niet gebleken van wilsonbekwaamheid erflater....