Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord onderwijsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Aan ROC Twente ten aanzien van de opleiding Chauffeur openbaar vervoer Crebo 91841 (Cov-opleiding) twee waarschuwingen gegeven alsmede intrekking en terugvordering van toegekende...
Datum uitspraak: 23-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onderwijsrecht. Weigering van leerling op bijzondere school wegens rastafari kapsel
Datum uitspraak: 26-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Leerling van VMBO school gericht op de zee- en binnenvaart weigert het laatste jaar van de opleiding op het internaat te gaan. De school laat hem niet toe tot de lessen en beroept zich...
Datum uitspraak: 22-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtsmachtverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Collectieve actie (art. 3:305a BW) m.b.t. hoogte instellingscollegegeld van universiteiten. Rechtsgang van titel 7.4 WHW met...
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Art. 5 Lpw. Inschrijfplicht. HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2012:BV9201, - kort gezegd - inhoudende dat het i.b. niet mogelijk is om na ommekomst van de...
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Art. 5 Lpw. Inschrijfplicht. HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2012:BV9201, - kort gezegd - inhoudende dat het i.b. niet mogelijk is om na ommekomst van de...
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Art. 5 Lpw. Inschrijfplicht. HR herhaalt relevante overweging uit ECLI:NL:HR:2012:BV9201, - kort gezegd - inhoudende dat het i.b. niet mogelijk is om na ommekomst van de...
Datum uitspraak: 12-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Lid GMR. Appellant heeft aannemelijk gemaakt dat een verband bestaat tussen het ontslagbesluit en het (voormalige) lidmaatschap van de GMR. Het...
Datum uitspraak: 8-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Studie-overeenkomst. Kort geding; afgewezen vordering student tegen universiteit tot terugbetaling van cursusgeld voor (aanvankelijk) niet erkende mastersopleiding; dwaling, onjuiste...
Datum uitspraak: 15-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artt. 5 en 8 Leerplichtwet (Lpw). Art. 9 EVRM. Art. 2 Eerste Protocol EVRM. Het derde middel klaagt er onder meer over dat het Hof in zijn oordeel een afwijzende beslissing van het...