Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord onderwijsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 26-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Leerling van VMBO school gericht op de zee- en binnenvaart weigert het laatste jaar van de opleiding op het internaat te gaan. De school laat hem niet toe tot de lessen en beroept zich...
Datum uitspraak: 12-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Lid GMR. Appellant heeft aannemelijk gemaakt dat een verband bestaat tussen het ontslagbesluit en het (voormalige) lidmaatschap van de GMR. Het...
Datum uitspraak: 4-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onderwijsrecht; vordering in kort geding van ouders tot toelating van hun kind tot de eigen klas Leerling met leerling-gebonden financiering (zogenaamd rugzakje) heeft medeleerlingen...
Datum uitspraak: 5-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Artikel 162 Rv . Reconventionele vordering vergoeding schade door werkgever geleden door onrechtmatige concurrentie werknemer tijdens dienstverband. Ambtshalve bevel...
Datum uitspraak: 8-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Studie-overeenkomst. Kort geding; afgewezen vordering student tegen universiteit tot terugbetaling van cursusgeld voor (aanvankelijk) niet erkende mastersopleiding; dwaling, onjuiste...
Datum uitspraak: 15-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artt. 5 en 8 Leerplichtwet (Lpw). Art. 9 EVRM. Art. 2 Eerste Protocol EVRM. Het derde middel klaagt er onder meer over dat het Hof in zijn oordeel een afwijzende beslissing van het...
Datum uitspraak: 1-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 19, lid 1, van het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Functie bij een Rijksuniversiteit ook na inwerkingtreding van de WHW overheidsfunctie.
Datum uitspraak: 15-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kantonzaak, leerplichtwet. Art. 8 lid 2 Leerplichtwet (beperking van de mogelijkheid om vrijstelling te verkrijgen voor inschrijving op een school) is in strijd met art. 9 Europees...
Datum uitspraak: 17-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 5 (oud) en 8 Leerplichtwet 1969 (LPW). 1. De opvatting in het middel dat ook nadat de jongere leerplichtig is geworden een eerste kennisgeving houdend een beroep op vrijstelling als...
Datum uitspraak: 25-3-2005
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Duur opleiding tot arts in Belgiƫ is 7 jaar. Toekenning prestatiebeurs voor 6 jaar.