Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

5.273 Rechterlijke Uitspraken

5.273 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden nakomen mondelinge en overeenkomst.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 12-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Akte overlegging producties dient niet gekwalificeerd te worden als conclusie van repliek. Vordering uit hoofde van niet nakoming overeenkomst jegens gedaagden wordt afgewezen. Gedaagde...
Datum uitspraak: 7-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Opgave bewijsmiddelen, art. 359.3 Sv. Geen duidelijke en ondubbelzinnige bekentenis t.a.v. overtreding van art. 2 Leerplichtwet 1969. De verklaring van verdachte houdt niet in dat zij...
Datum uitspraak: 18-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfdienstbaarheid.
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd tussen twee B.V.’s, waarbij [eiser] directiewerkzaamheden gaat verrichten voor één van die B.V.’s. Vaste vergoeding per maand op basis...
Datum uitspraak: 26-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afstand van recht. Vertegenwoordiging. Er is sprake van feiten en omstandigheden die in de risicosfeer van eisers liggen en waaruit naar verkeersopvattingen de schijn van...
Datum uitspraak: 15-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Koop woning. Matiging overeengekomen boete.
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep op ontbinding, vernietiging en nakoming van een koopovereenkomst. Sprake van schuldeisersverzuim als gevolg waarvan de vordering tot ontbinding niet voor toewijzing in aanmerking...
Datum uitspraak: 5-11-2014
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Zorgregeling. Verwijzing naar begeleide omgang. Dwangsom.
Datum uitspraak: 20-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot ontruiming en betaling achterstallige huur, rentenota’s en vergoeding buitengerechtelijke incassokosten toegewezen. Komt de voorzieningenrechter billijk voor om een...
Datum uitspraak: 17-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 3:251 BW procedure. Opeisbaarheid onderliggende vordering wordt betwist door schuldenaar. Uitwinningsbevoegdheid en pandhouderschap worden betwist door belanghebbende partij aan...