Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
( 22 )
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

U heeft gezocht op uitspraken die zijn gerelateerd aan de advocaat Mr. D.G. Metselaar
ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0613
LJN BX0613, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/26114
Datum uitspraak: 30-05-2012
Datum publicatie: 06-07-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Verweerder heeft de verblijfsvergunning van eiseres ingetrokken omdat gebleken is dat eiseres, haar kind en haar echtgenoot bij de Belgische autoriteiten bekend zijn onder een andere naam en de ...
ECLI:NL:RBSGR:2012:BV9701
LJN BV9701, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 12 / 5431 en Awb 12 / 5430
Datum uitspraak: 16-03-2012
Datum publicatie: 22-03-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie: Geen gebruik registertolk Samenvatting: De voorzieningenrechter komt niet toe aan de vraag of verweerder in strijd met artikel 28, vierde lid, van de Wbtv (met redenen omkleed schriftelijk ...
ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1658
LJN BV1658, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12 / 318
Datum uitspraak: 17-01-2012
Datum publicatie: 24-01-2012
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaats: 
JV ; 2012, 137
 
Inhoudsindicatie: Implementatie Terugkeerrichtlijn, overgangsrecht, artikel 94, vijfde lid (nieuw) Vw 2000, artikel 96, eerste lid, Vw 2000, beroep ongegrond. Eiser bevindt zich sinds 21 juni 2011 in bewaring en heeft ...
ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6545
LJN BQ6545, Centrale Raad van Beroep, 09/629 WWB + 09/630 WWB
Datum uitspraak: 24-05-2011
Datum publicatie: 31-05-2011
Rechtsgebied: Bijstandszaken
Soort procedure: Hoger beroep
Vindplaats: 
USZ ; 2011, 190
RSV ; 2011, 284 ; mr. C.W.C.A. Bruggeman
JWWB ; 2011, 143
 
Inhoudsindicatie: Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Overschrijding vermogensgrens. Schending inlichtingenverplichting. Niet aannemelijk gemaakt dat het aangetroffen vermogen uit de bijstandsuitkering en ...
ECLI:NL:RBSGR:2010:BO9098
LJN BO9098, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10/36816
Datum uitspraak: 12-11-2010
Datum publicatie: 28-12-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Voorlopige voorziening
Vindplaats: 
JV ; 2011, 106
 
Inhoudsindicatie: Toegangsweigering, Schengengrenscode en artikel 3 Vw, mondelinge weigering, niet voldaan aan vormvereisten, geen wens asiel aan te vragen. Het administratief beroep wordt mede geacht te zijn gericht ...
ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3301
LJN BO3301, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/48489
Datum uitspraak: 18-10-2010
Datum publicatie: 08-11-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Verweerder heeft derhalve het bepaalde in artikel 31, tweede lid, aanhef en onder f, Vw bij zijn beoordeling mogen betrekken. Op grond van al hetgeen in de genoemde processen-verbaal is gerelateerd ...
ECLI:NL:RBSGR:2010:BL9026
LJN BL9026, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/31324
Datum uitspraak: 11-03-2010
Datum publicatie: 31-03-2010
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Mvv-procedure / openbare orde / belangenafweging / artikel 3.77, vierde lid, Vb 2000 / evenredigheidsbeginsel Artikel 3.77, eerste lid, aanhef en onder c, van het Vb 2000 bevat een discretionaire ...
ECLI:NL:RVS:2009:BI4489
LJN BI4489, Raad van State, 200806243/1
Datum uitspraak: 20-05-2009
Datum publicatie: 20-05-2009
Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Bij besluit van 16 mei 2007 heeft de korpschef van de politieregio Haaglanden (hierna: de korpschef) aan Trigion Beveiliging B.V. (hierna: Trigion) toestemming onthouden voor het door [wederpartij] ...
ECLI:NL:RBSGR:2008:BH3528
LJN BH3528, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/42995
Datum uitspraak: 19-12-2008
Datum publicatie: 20-02-2009
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Artikel 8 EVRM / schending privacy Uit het M119-formulier blijkt dat verweerder heeft gebeld met een zekere Alfredo, wiens nummer bijeiseres op een papiertje werd aangetroffen. Niet is gebleken dat ...
ECLI:NL:RBSGR:2008:BD3028
LJN BD3028, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/13433
Datum uitspraak: 15-05-2008
Datum publicatie: 04-06-2008
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaats: 
JV ; 2008, 284
 
Inhoudsindicatie: Vreemdelingebewaring / Art. 5.4 Vb 2000 / bevoegdheid / regime / verblijf isoleercel / inbreuk grondrechten Eiser heeft aangevoerd dat er sprake is van strijd met artikel 5.4 van het Vb 2000, nu hij ...