Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord merkbescherming.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 2-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht. Vernietiging Beneluxmerk OYSTER LEAVES omdat het kenmerken van de waren beschrijft op grond van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE. Vervallenverklaring Beneluxmerk SHISO vanwege...
Datum uitspraak: 29-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gelet op de feitelijke gang van zaken komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat DRI er gerechtvaardigd op moet vertrouwen dat zij bij voortduring gerechtigd is tot gebruik van het...
Datum uitspraak: 25-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijlheid en zorgplichten merkgemachtigde.
Datum uitspraak: 1-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Antillenzaak; merkenrecht. Afgewezen vordering tot verbod verkoop van flessen whisky Johnnie Walker waarop identificatienummers zijn verwijderd wegens merkinbreuk en onrechtmatige daad;...
Datum uitspraak: 8-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Merkenrecht. Verkrijging merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 Merkenverordening Aruba, rechtscheppend eerste gebruik van merk in Aruba; maatstaf. Vraag of in dat verband...
Datum uitspraak: 23-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht. Vormmerk; uitleg art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) Merkenrichtlijn; Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU. Hof heeft juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling...
Datum uitspraak: 20-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht. Vordering tot nietig- althans vervallenverklaring van depots. Voor beoordeling onderscheidend vermogen ingeschreven merk moet feitelijke situatie ten tijde van depot in...
Datum uitspraak: 16-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Merkenzaak. Geschil tussen Adidas en H&M/Vendex over beschermingsomvang van het bekend beeldmerk in de Benelux gevormd door het drie-strepenmotief op sport- en vrijetijdskleding;...
Datum uitspraak: 21-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

merkenrecht, gemeenschapsmerk, vormmerk, winstafdracht naast schadevergoeding
Datum uitspraak: 12-12-2008
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht. Benelux-woordmerk (portakabin); inbreukactie ex art. 13A lid 1 BMW/art. 2.20 lid 1 BVIE tegen gebruik als ‘adword’ bij internetzoekprogramma’s als Google; prejudiciële...