Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden medisch tuchtcollege en groningen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 12-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 80a lid 1 RO. Diverse als cassatieberoep aangemerkte klachtbrieven over beslissingen van Kamer voor gerechtsdeurwaarders, tuchtcollege gezondheidszorg, rechtbank e.a. Geen advocaat...
Datum uitspraak: 25-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering op basis van onrechtmatige daad. In het geschil staan tegenover elkaar het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van eer en goede naam....
Datum uitspraak: 18-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen aansprakelijkheid bedrijfsarts wegens schending beroepsgeheim (condicio sine qua non-verband ontbreekt) of niet verlenen goede zorg.
Datum uitspraak: 24-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Redelijke buitengerechtelijke kosten; verband schadebedrag
Datum uitspraak: 21-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering tandartsassistente na ontslag. Strekking loonsanctie ex artikel 7:62 9. Doorwerking meer dan vijf jaar geleden geƫxpireerde CAO? Wie deed de praktijkwas?
Datum uitspraak: 15-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arts stelt door fouten van collega-artsen in een tuchtrechtelijke procedure te zijn beland. Vraag of dit onrechtmatige daad dan wel handelen in strijd met de maatschapsovereenkomst...
Datum uitspraak: 25-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Letselschade zaak. Vraag of behandelend chirurgen de ernstige beenbreuk van de eisende partij hebben behandeld zoals van redelijk bekwame en redelijk handelende artsen mocht worden...
Datum uitspraak: 11-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

deelgeschil; geen oordeel over aansprakelijkheid
Datum uitspraak: 15-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering Wajong uitkering toe te kennen. Op de grond dat betrokkene in het verleden een langere periode heeft gewerkt en daarmee heeft aangetoond duurzaam meer dan 75% van het...
Datum uitspraak: 31-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 29 mei 2012 heeft de minister, voor zover thans van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te...