Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

55 Rechterlijke Uitspraken

55 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord medezeggenschapsrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Ontslagbescherming voor lid van ondernemingsraad (art. 7:670 lid 4 en art. 7:670a lid 1 (oud) BW) indien ondernemingsraad niet voldoet aan vereisten van de WOR....
Datum uitspraak: 18-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Is het (voorgenomen) besluit tot schorsing en ontslag van de directeur van de onderneming een besluit dat impliciet een voorgenomen koerswijziging van de stichting tot gevolg heeft en...
Datum uitspraak: 4-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; WOR: medezeggenschapsrecht; adviesrecht ondernemingsraad; art. 25, 26 WOR. Beroep op mede-ondernemerschap verworpen. De zorgplicht voor het goede verloop van een medezeggenschapstraject...
Datum uitspraak: 12-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Lid GMR. Appellant heeft aannemelijk gemaakt dat een verband bestaat tussen het ontslagbesluit en het (voormalige) lidmaatschap van de GMR. Het...
Datum uitspraak: 5-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Invoering ‘salary-freeze’ in afwijking van CAO. Mocht werkgever aannemen dat werknemers, door niet te protesteren, welbewust met desbetreffende...
Datum uitspraak: 8-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

beroepsrecht van de ondernemingsraad; had de ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid kunnen komen tot haar besluit?
Datum uitspraak: 18-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

125a Aw. Waarschuwing, schorsing, strafontslag, plaatsing RDDF, loonkorting en uitkering BZA. Verweerder had eiser opgedragen niet op het werk te verschijnen en het werk niet te...
Datum uitspraak: 27-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

COR wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk in verzoek tot verklaring voor recht dat besluit van Shell tot invoering van een nieuwe pensioenregeling nietig is wegens het ontbreken...
Datum uitspraak: 15-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; medezeggenschap; deelnemersraad pensioenfonds; adviesrecht; beroep niet-ontvankelijk want niet tijdig ingesteld; art. 111 en 217 Pensioenwet
Datum uitspraak: 27-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De stichting Algemeen Vlieger Belang, die een groot aantal vliegers van Martinair vertegenwoordigt, vordert van de KLM dat zij per 1 januari 2014 alle vliegers van Martinair in dienst...