Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
( 247 )
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraagU heeft gezocht op iva uitkering binnen alle jurisprudentie
Blijf op de hoogte van nieuwe resultaten voor uw zoekopdracht via
LJN CA3825, Centrale Raad van Beroep, 11/5410 WIA
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Toekenning loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). Geen sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Nu de psychische situatie van ...
LJN CA3802, Centrale Raad van Beroep, 12/1810 WIA
Datum uitspraak: 19-06-2013
Datum publicatie: 21-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Toekenning WGA-uitkering. Gelet op de door partijen ingenomen standpunten, dient in hoger beroep de vraag te worden beantwoord of de arbeidsongeschiktheid van appellant moet worden geacht volledig en ...
LJN CA2993, Centrale Raad van Beroep, 11/6366 WIA
Datum uitspraak: 12-06-2013
Datum publicatie: 14-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Weigering IVA-uitkering. Geen sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. De bezwaarverzekeringsarts heeft op overtuigende en navolgbare wijze uiteengezet dat het in het kader van de IVA ...
LJN CA2732, Centrale Raad van Beroep, 12/3007 WIA
Datum uitspraak: 05-06-2013
Datum publicatie: 12-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Recht op een loongerelateerde uitkering. Met de rechtbank acht de Raad de in de rapportage van de bezwaarverzekeringsarts van 26 januari 2012 uitvoerig weergegeven bevindingen, gerelateerd aan de ...
LJN CA2154, Centrale Raad van Beroep, 10/719 WW
Datum uitspraak: 17-05-2013
Datum publicatie: 10-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: De enkele omstandigheid dat het Uwv werknemer niet tijdig aan een herbeoordeling heeft onderworpen, kan evenmin tot de conclusie leiden dat het Uwv geen toepassing heeft mogen geven aan artikel 83, ...
LJN CA1936, Centrale Raad van Beroep, 11/3139 WIA
Datum uitspraak: 17-05-2013
Datum publicatie: 05-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering op grond van de Wet WIA. Zorgvuldig verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Uit de arbeidskundige rapportage van 19 september 2011 blijkt dat voor appellant met ...
LJN CA1558, Centrale Raad van Beroep, 11/6878 WIA-T
Datum uitspraak: 24-05-2013
Datum publicatie: 04-06-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Tussenuitspraak .De Centrale Raad van Beroep draagt het Uwv op binnen zes weken na verzending van deze tussenuitspraak het gebrek in de beslissing op bezwaar van 28 februari 2011 te herstellen met in ...
LJN CA0785, Centrale Raad van Beroep, 11/2046 WIA
Datum uitspraak: 08-05-2013
Datum publicatie: 23-05-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Weigering IVA-uitkering. Recht op loongerelateerde WGA-uitkering. Geen sprake van duurzaamheid van de arbeidsbeperkingen. Geen aanleiding gezien de beoordeling van de prognose van de ontwikkeling in ...
LJN CA0184, Centrale Raad van Beroep, 11/640 WIA
Datum uitspraak: 15-05-2013
Datum publicatie: 16-05-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Toekenning WGA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Gelet op de beschikbare medische stukken en de motivering van de bezwaararbeidsdeskundige in zijn rapportage van 23 april 2010 is op genoegzame ...
LJN CA0099, Centrale Raad van Beroep, 12/1544 WIA
Datum uitspraak: 08-05-2013
Datum publicatie: 15-05-2013
Rechtsgebied: Sociale zekerheid
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Het dagloon waarnaar appellantes uitkering wordt berekend is vastgesteld op€ 13,29. De Rb. heeft het beroep van appellante, gericht tegen de hoogte van het dagloon, ongegrond verklaard. Daartoe ...