Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

290 Rechterlijke Uitspraken

290 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden hof van en discipline.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 11-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

medische aansprakelijkheid; onzekerheid toediening medicijn; optreden herseninfarct kort na operatie; causaal verband; informed consent; deskundigenonderzoek.
Datum uitspraak: 8-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

art. 12c Sv. beschikking; beklag ongegrond Na bestudering van de stukken in het dossier is ook het hof van oordeel dat de vraag of de Raad van Discipline, gezien in het licht van artikel...
Datum uitspraak: 8-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De Orde van Advocaten en de deken(s) hebben geen onrechtmatige daad gepleegd jegens een advocaat, eiseres.
Datum uitspraak: 23-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verklaring voor recht dat gedaagde (advocaat) toerekenbaar tekort is geschoten jegens eiser in de op hem rustende verbintenis omdat hij eiser onjuist heeft voorgelicht. Veroordeling tot...
Datum uitspraak: 6-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Procesrecht; art. 6:96 lid 2 BW; redelijke kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging voldoening buiten rechte. Wijze van berekening kosten. Maatstaf;...
Datum uitspraak: 9-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt vast dat gedaagde, als advocaat van O., op de hoogte was van de afspraak tussen O. en eiseres dat gedaagde de (ten behoeve van O.) op zijn derdengeldenrekening...
Datum uitspraak: 26-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Cessie? Geschil over werkzaamheden advocaat. Toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen?
Datum uitspraak: 6-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Incidentele vordering tot opheffing conservatoir beslag. Advocaat vordert in hoofdzaak schadevergoeding van partij die tuchtklachten tegen haar heeft ingediend over de wijze waarop de...
Datum uitspraak: 26-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bevelschrift tenuitvoerlegging ex artikelen. 33 en 39 Wet tarieven in burgerlijke zaken (WTBZ).
Datum uitspraak: 30-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; enquete; voorzitter; afwijzing van het verzoek tot machtiging tot het doen van mededelingen uit het onderzoeksverslag aan derden; art. 2:353 lid 3 BW.