Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

2.263 Rechterlijke Uitspraken

2.263 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord fusie.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 20-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In het Betfair-arrest is geoordeeld dat artikel 56 van het VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het beginsel van gelijke behandeling en de daaruit voortvloeiende...
Datum uitspraak: 12-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding: eiseres niet-ontvankelijk; bestuursrechter bevoegd. De gemeenteraad heeft na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 juli 2016 opnieuw...
Datum uitspraak: 11-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; enquête; geen aanvullend onderzoek; geen wanbeleid; geen vaststelling verantwoordelijkheid; geen voorzieningen; art. 2:345 BW; art. 2:354 BW; art. 2:355 lid 1 BW; art. 2:356 BW
Datum uitspraak: 27-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering uit onverschuldigde betaling. Criterium voor toewijsbaarheid.
Datum uitspraak: 26-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Financiering lidmaatschapsrecht woonvereniging. Makelaars/taxateurs en banken wisten in 2008 niet dat lidmaatschapsrechten anders moesten worden getaxeerd dan appartementsrechten. De...
Datum uitspraak: 23-9-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Familierecht. Ontheffing uit ouderlijk gezag na periode van uithuisplaatsing; art. 1:266 en 268 (oud) BW. Ongeschiktheid of onmacht tot verzorging en opvoeding....
Datum uitspraak: 3-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

1. IPR. Vordering uit particuliere borgtocht. Borg woonde in Nederland ten tijde van aangaan borgtocht. Nederlandse rechter bevoegd. 2. Incidentele vordering tot overlegging van...
Datum uitspraak: 17-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kredietovereenkomst met particulier. Geen sprake van schending zorgplicht bank.
Datum uitspraak: 13-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst tussen gemeente en netwerkaanbieder over aanleg van een glasvezelnetwerk; daarnaast sluit de gemeente met een zustervennootschap een overeenkomst omtrent de uitbetaling van...
Datum uitspraak: 12-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Contractenrecht. Beroep op opschortingsrecht in verband met een achteraf ongegronde vordering van een derde, gebaseerd op de tussen partijen gesloten overeenkomst. Uitwerking van HR 21...