Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

549 Rechterlijke Uitspraken

549 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord financieringsovereenkomst.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 14-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bank vordert na opzegging van de financieringsrelatie en uitwinning van verstrekte zekerheden de betaling van het restant kredietbedrag. De voormalige ondernemers verwijten de bank te...
Datum uitspraak: 15-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Borgtocht. Beroep op vernietiging op grond van artikel 1:88 jo. 1:89 BW. Borgtocht aangegaan voor rechtshandeling ten behoeve van normale uitoefening van het bedrijf. Dwaling.
Datum uitspraak: 8-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaansprakelijkheid. Niet gestand doen van toezeggingen levert onrechtmatige daad van de gemeente op. Diverse schadeposten en meerdere eisers. Gemiste kans. Causaal verband. Geen...
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Buitengerechtelijke vernietiging van borgtochtovereenkomst op grond van art. 1:88 lid 1 sub c BW. De vraag of sprake is van een uitzonderingssituatie van 1:88 lid s BW omdat het op...
Datum uitspraak: 4-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schending zorgplicht ex 7:401 BW - accountant - verwijzing beslissing accountantskamer. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde heeft gehandeld in strijd met in de beroepsgroep geldende...
Datum uitspraak: 27-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toestemmingsvereiste ingevolge art 1:88 BW. Borgtocht in geval van starterskrediet en staatsgarantie. Vraag of de borgstelling heeft plaatsgevonden ten behoeve van de normale uitoefening...
Datum uitspraak: 14-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Opschortende voorwaarde. Stelplicht en bewijslast.
Datum uitspraak: 19-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, heeft op 19 december 2016 een 48-jarige vrouw en een 43-jarige man uit Vaassen veroordeeld. Aan de vrouw is onder meer ten laste gelegd...
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BRE 15/6334 (vpb, onzakelijke lening) De BV van vader heeft aan een BV van zijn zoon een achtergestelde lening verstrekt welke in principe aflossingsvrij is, bestemd voor de bouw van een...
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Propertize mocht leningen overdragen aan groepsmaatschappij van Goldman Sachs Op 17 december 2015 heeft Propertize BV haar rechten en verplichtingen uit een aantal...