Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

34 Rechterlijke Uitspraken

34 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden fidei en commis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 23-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtsmacht Nederlandse rechter, verzoek benoeming vereffenaar in een nalatenschap welke is opengevallen in België. Toepassing Artikel 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel...
Datum uitspraak: 19-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afgifte op grond van fideï-commis de residuo, geen gemeenschappelijk vermogen.
Datum uitspraak: 21-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Fidei commissionair ofwel bezwaard vermogen. Gehoudenheid rekening en verantwoording af te leggen. Volmachtverlening en gebruik van die volmacht. Onrechtmatige daad jegens erfgenamen....
Datum uitspraak: 13-3-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitsluitingsclausule. Verkrijging onverdeeld aandeel in registergoed krachtens legaat gevolgd door verdeling registergoed.
Datum uitspraak: 5-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

machtigingsverzoek tot schenking ten laste van vermogen 55-jarige curandus (met syndroom van Down) afgewezen. Schenking is niet in het belang van curandus, maar uitsluitend in dat van...
Datum uitspraak: 26-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroepsfout van deurwaarder, die appeldagvaarding niet betekende. Vraag hoe dat hoger beroep, dat een geschil tussen erfgenamen betreft, zou zijn afgelopen. Vordering ongegrond.
Datum uitspraak: 26-2-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Legaat bij wege van een fideï-commis de residuo.
Datum uitspraak: 13-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Korte samenvatting: Beroepsfout van gerechtsdeurwaarder door niet uitbrengen appeldagvaarding. Geen schade omdat hof vonnis zou bevestige: geen onverschuldigde betaling nu er sprake is...
Datum uitspraak: 5-10-2001
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 5-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

99 lid 12 en 107 lid 1 Wet op het notarisambt.