Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

37 Rechterlijke Uitspraken

37 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden fidei en commis.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 8-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen zus en broer over afwikkeling nalatenschap van hun moeder die in 1992 is overleden. De taken van de broer als executeur zijn in 1994 voltooid. Vordering van de zus tot het...
Datum uitspraak: 6-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Uitleg testament; fideïcommis de residuo; aan wie komt de eerst na het overlijden van de bezwaarde opeisbaar geworden rente toe? Art. 4:138 BW.
Datum uitspraak: 22-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Uiterste wil. Legaat. Art. 4:49 lid 1 slot BW toepasselijk? Bijzondere constellatie ten gevolge van een fideï-commis.
Datum uitspraak: 23-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtsmacht Nederlandse rechter, verzoek benoeming vereffenaar in een nalatenschap welke is opengevallen in België. Toepassing Artikel 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel...
Datum uitspraak: 19-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afgifte op grond van fideï-commis de residuo, geen gemeenschappelijk vermogen.
Datum uitspraak: 21-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Fidei commissionair ofwel bezwaard vermogen. Gehoudenheid rekening en verantwoording af te leggen. Volmachtverlening en gebruik van die volmacht. Onrechtmatige daad jegens erfgenamen....
Datum uitspraak: 13-3-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitsluitingsclausule. Verkrijging onverdeeld aandeel in registergoed krachtens legaat gevolgd door verdeling registergoed.
Datum uitspraak: 5-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

machtigingsverzoek tot schenking ten laste van vermogen 55-jarige curandus (met syndroom van Down) afgewezen. Schenking is niet in het belang van curandus, maar uitsluitend in dat van...
Datum uitspraak: 26-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroepsfout van deurwaarder, die appeldagvaarding niet betekende. Vraag hoe dat hoger beroep, dat een geschil tussen erfgenamen betreft, zou zijn afgelopen. Vordering ongegrond.
Datum uitspraak: 26-2-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Legaat bij wege van een fideï-commis de residuo.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature