Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
( 23 )
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraagU heeft gezocht op fidei commis binnen alle jurisprudentie
Blijf op de hoogte van nieuwe resultaten voor uw zoekopdracht via
ECLI:NL:HR:2012:BY8780
LJN BY8780, Hoge Raad, 12/01402
Datum uitspraak: 12-04-2013
Datum publicatie: 12-04-2013
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Art. 1 en 21, lid 7, Successiewet 1956 (tekst 2007). Nadere verkrijging door fideï-commissaire verwachters vormt tezamen met oorspronkelijke verkrijging één verkrijging. ...
LJN BZ2834, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.101.328
Datum uitspraak: 26-02-2013
Datum publicatie: 01-03-2013
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Erfrecht. Legaat bij wege van een fideï-commis de residuo.
LJN BZ2254, Rechtbank Oost-Brabant, 249327 / HA ZA 12-602
Datum uitspraak: 13-02-2013
Datum publicatie: 25-02-2013
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Korte samenvatting: Beroepsfout van gerechtsdeurwaarder door niet uitbrengen appeldagvaarding. Geen schade omdat hof vonnis zou bevestige: geen onverschuldigde betaling nu er sprake is van nakoming ...
ECLI:NL:RBAMS:2012:BW4435
LJN BW4435, Rechtbank Amsterdam, 495403 / HA ZA 11-2201
Datum uitspraak: 04-04-2012
Datum publicatie: 01-05-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Erfrecht. Fideï-commis de residuo / op elkaar aansluitende voorwaardelijke makingen. In het testament van X is voorzien in een ouderlijke boedelverdeling, waaruit volgt dat de dochter een ...
ECLI:NL:GHAMS:2012:BW3329
LJN BW3329, Gerechtshof Amsterdam, 10/00561 t/m 10/00565
Datum uitspraak: 02-02-2012
Datum publicatie: 25-04-2012
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: Fideï-commis. Berekening successierechten. Tarief.
ECLI:NL:RBROT:2012:BW1442
LJN BW1442, Rechtbank Rotterdam, 380390 / HA ZA 11-1418
Datum uitspraak: 04-04-2012
Datum publicatie: 10-04-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Uitleg testament. Fideï-commissaire making. Vraag of voorwaarde waaronder fideï-commissair verband eindigt in vervulling is gegaan.
ECLI:NL:RBHAA:2010:BQ4120
LJN BQ4120, Rechtbank Haarlem, 09/2648, 09/2501, 09/2502, 09/2503 en 09/2504
Datum uitspraak: 29-06-2010
Datum publicatie: 11-05-2011
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaats: 
NTFR ; 2011, 1434 ; deKroonLL.M.
 
Inhoudsindicatie: Successierecht. Fideï-commissaire making. Hetgeen erfgenamen bij de eerste verkrijging hebben verkregen en het fideÏ-commis vermogen wordt als één verkrijging aangemerkt. ...
ECLI:NL:HR:2009:BJ9616
LJN BJ9616, Hoge Raad, 07/11263
Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie: 18-12-2009
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: art. 6:5, lid 1, letter d, en lid 2, Awb, art. 6:6 Awb, gronden van het beroep, motivering, herstel van verzuimen, verzet.
ECLI:NL:HR:2009:BI1127
LJN BI1127, Hoge Raad, 07/11028
Datum uitspraak: 25-09-2009
Datum publicatie: 25-09-2009
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Cassatie
Inhoudsindicatie: Art. 21 SW 1956. Waardering van onderbedelingsvorderingen op erflaatster. Invloed nadere vaststelling van hun waarde door erfgenamen in afwijking van minnelijke waardering.
ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ6930
LJN BJ6930, Rechtbank Haarlem, 146342 / HA ZA 08-698
Datum uitspraak: 01-04-2009
Datum publicatie: 04-09-2009
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Testamentair bewind, fideï-commis, rekening en verantwoording Ingevolge artikel 134 Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (Ow NBW) is op het onderhavige bewind afdeling 7 van titel 5 van Boek 4 ...