Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontruiming huurwoning wegens betaalachterstand. Verstek.

UitspraakRECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 3832226 CV EXPL 15-1184

Vonnis van 5 maart 2015

in de zaak van

[eiser],

wonend te [woonplaats 1],

eisende partij,

gemachtigde: mr. J.J.H.S. Thomassen

tegen

[gedaagde],

wonend te [woonplaats 2],

gedaagde partij,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het exploot van dagvaarding d.d. 12 februari 2015

de mondelinge behandeling ter zitting d.d. 5 maart 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] huurt vanaf 1 juni 2014 van [eiser] de woning, staande en gelegen aan het adres [adres] te [woonplaats 2], tegen een bij vooruitbetaling verschuldigde huurprijs van € 699,00 per maand.

2.2.

[gedaagde] heeft de huur vanaf 1 november 2014 onbetaald gelaten.

3 De vordering

3.1.

Op grond van een betalingsachterstand vordert [eiser]:

de veroordeling van [gedaagde] om het gehuurde binnen acht dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen en ontruimd te houden en onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van [eiser] te stellen, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag of dagdeel dat [gedaagde] daarmee in gebreke blijft;

de veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 2.796,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de respectieve verzuimdata van de huurtermijnen, alsmede met € 699,00 per maand vanaf 1 maart 2015 tot aan de dag waarop [gedaagde] het gehuurde heeft ontruimd;

de veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 544,50 als vergoeding van buitengerechtelijke kosten;

de veroordeling van [gedaagde] tot betaling van de proceskosten.

4 De beoordeling

4.1.

Het door [eiser] gestelde spoedeisende belang wordt aannemelijk geacht.

4.2.

De vorderingen komen de voorzieningenrechter onrechtmatig noch ongegrond voor en zullen, nu tegen [gedaagde] verstek is verleend, toegewezen worden, zij het dat de ontruimingstermijn op veertien dagen gesteld wordt en de vergoeding van buitengerechtelijke kosten op € 489,57 inclusief btw ((€ 375,00 + € 29,60) x 1,21) conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.3.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot de datum van dit vonnis begroot op € 715,19, bestaande uit € 400,00 aan salaris gemachtigde, € 221,00 aan griffierecht en € 94,19 aan explootkosten.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] om de woning, staande en gelegen aan het adres [adres] te [woonplaats 2], binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen en ontruimd te houden en onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van [eiser] te stellen, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag of dagdeel dat [gedaagde] daarmee in gebreke blijft,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van € 2.796,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de respectieve verzuimdata van de huurtermijnen, alsmede met € 699,00 per maand vanaf 1 maart 2015 tot aan de dag waarop [gedaagde] het gehuurde heeft ontruimd;

5.3.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van € 489,57 als vergoeding van buitengerechtelijke kosten,

5.4.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot de datum van dit vonnis begroot op € 715,19,

5.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.E. Elzinga en is in het openbaar uitgesproken.

type: RK


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature