Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

137 Rechterlijke Uitspraken

137 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden earn en out.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 18-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de omvang van de variabele (negatieve) koopprijs van de aandelen in de vennootschap die verkocht is. Uitleg van de betreffende bepaling in de koopovereenkomst. Koopprijs...
Datum uitspraak: 21-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Certificaten van aandelen. Uitoefening calloptie. Bepaling uitoefenprijs. Uitleg optieovereenkomst. Netto vermogenswaarde. Stille reserve door verzekeringsuitkering na brand....
Datum uitspraak: 30-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerster in reconventie niet alleen tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Earn Out, maar zij de realisering...
Datum uitspraak: 25-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Uitleg overeenkomst met betrekking tot succesfee-regeling.
Datum uitspraak: 19-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop (artikel 7:425 e.v.BW ). Opdrachtnemer/bemiddelaar niet voldaan aan mededelingsplicht. Bemiddelaar verliest recht op loon/courtage.
Datum uitspraak: 15-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Earn-out-regeling. Inspanningsverplichting. Beroep op art. 6:89 BW.
Datum uitspraak: 27-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6:23 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen aansprakelijkheid aandeelhouder. Uitleg vaststellingsovereenkomst na faillissement.
Datum uitspraak: 17-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Datum uitspraak: 15-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg overeenkomst aanbod en aanvaarding aandelenoverdracht. Wilsovereenstemming earn-out regeling vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Datum uitspraak: 31-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiseres verkoopt haar onderneming. De koper van de onderneming sluit daarnaast een huurovereenkomst ter zake van een bedrijfspand met de aandeelhouders van eiseres. De in deze...