Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

199 Rechterlijke Uitspraken

199 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwstoffenbesluit.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 1-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onderzoeken naar bodemverontreiniging. Is het onderzoeksbureau toerekenbaar tekortgeschoten of heeft zij onrechtmatig gehandeld bij de uitvoering van de onderzoeken?
Datum uitspraak: 27-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 september 2012 heeft het college aan Koudasfalt een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een asfaltcentrale...
Datum uitspraak: 5-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onthouden toestemming partij baggerspecie toe te passen in zandwinplas "het Hambroek"(zie artikel 1 Besluit bodemkwaliteit (Bbk)); vordering tot verklaring voor recht dat dit...
Datum uitspraak: 16-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De gemeente heeft een aantal percelen gekocht. Bij het slopen van een loods op één van de percelen stuit de gemeente op vervuiling. De rechtbank concludeert dat de gemeente niet heeft...
Datum uitspraak: 25-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt vrijgesproken van primair valsheid in geschrift en subsidiair overtreding van art. 16 van de Wet bodembescherming
Datum uitspraak: 25-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Een geldboete van € 3.600,-- voor overtreding van artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming , begaan door een rechtspersoon.
Datum uitspraak: 25-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Een geldboete van € 18.000,-- waarvan € 9.000,-- voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor het opzettelijk gebruik maken van een vals rapport met betrekking tot (mogelijk)...
Datum uitspraak: 16-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het door de vennootschap medeplegen van het storten van materialen op de bodem en in het water, terwijl hij...
Datum uitspraak: 16-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van het storten van materialen op de bodem en in het water, terwijl hij niet beschikte over de vergunningen die zijn...
Datum uitspraak: 23-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Economisch delict; geen inrichting; avi-bodemassen toegepast in werk; vrijstelling stortverbod buiten inrichting, ontslag van alle rechtsvervolging.