Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord baijingsleer.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 14-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering op grond van onrechtmatige daad door werknemer lokale Rabobank tegen centrale Rabobank in verband met onvoldoende bescherming op grond van de klokkenluidersregeling. Afwijzing....
Datum uitspraak: 6-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

aanvullingsregeling CAO Woondiensten na ontbinding arbeidsovereenkomst met vergoeding; Baijingsleer.
Datum uitspraak: 17-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Goed werkgever. Rectificatie. Belang van genoegdoening en zuivering eer en goede naam. Schadevergoeding na ontbinding. Baijingsleer.
Datum uitspraak: 27-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst met toekenning ontbindingsvergoeding aan de werknemer. Het feit dat de werknemer pensioenschade lijdt door de ontbinding van de arbeidsovereenkomst is als...
Datum uitspraak: 17-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Baijingsleer. Verplichting uit sociaal plan ook tegenover werknemer die daarbij geen partij is. Verboden onderscheid naar leeftijd in sociaal plan.
Datum uitspraak: 22-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht; Baijingsleer; uitleg wachtgeldregeling in CAO.
Datum uitspraak: 14-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Baijingsleer. Vordering vergoeding psychische schade op voet van artikel 7:658 BW stuit niet af op exclusiviteit ontbindingsvergoeding ( artikel 7:685 BW ).
Datum uitspraak: 2-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

schadevergoeding, 7: 611BW, goed werkgeverschap, Baijingsleer
Datum uitspraak: 22-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering loon wegens niet genoten vakantiedagen na ontbinding arbeidsovereenkomst. Baijingsleer. Gebondenheid aan sociaal plan?
Datum uitspraak: 29-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Baijingsleer. Werknemer krijgt in een door de werkgever aanhangig gemaakte ontbindingsprocedure, die uitmondt in ontbinding van de arbeidsovereenkomst, een vergoeding toegekend ten laste...