Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord alleenverkoopovereenkomst.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 11-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:1240; uitleg exclusieve distributieovereenkomst en latere vaststellingsovereenkomst; verhouding tussen merk en exclusief gebied; mededingingsrecht.
Datum uitspraak: 26-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aandelentransactie, uitleg overeenkomst, garanties, non-conformiteit en dwaling.
Datum uitspraak: 6-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging alleenverkoopovereenkomst naar Belgisch recht. Vaststelling billijke vergoeding concessiehouder.
Datum uitspraak: 14-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De overeenkomst tussen partijen, als uitgelegd door het hof, houdt in dat [de Import- en Handelsmaatschappij] aan EMS een exclusief recht heeft verleend voor de verkoop van Wheeled...
Datum uitspraak: 4-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Non-concurrrentiebeding in alleenverkoopovereenkomst. Niet voldaan aan merkbaarheidsvereiste art. 81 EG. Evenmin gebleken dat de drempel van art. 7 mededingingswet is gehaald.
Datum uitspraak: 29-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

[geïntimeerde] heeft bij memorie van antwoord en daarop volgende akte de uitspraken in hoger beroep in de procedures in Duitsland en België overgelegd. [appellant] heeft bij...
Datum uitspraak: 30-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Mededingingswet. Nietige overeenkomst (uit ver verleden). Ambtshalve toepassing
Datum uitspraak: 6-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering tot nakoming overeenkomst alleenverkooprecht tussen Duitse producent (gedaagde) en Nederlandse verkoper (eiseres) voor grondgebied Benelux. Bevoegdheid...
Datum uitspraak: 18-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht en distributieovereenkomst. Distributeur deponeert met voorafgaande mondelinge toestemming van principaal/merkhouder het merk van de principaal voor de Benelux. Principaal...
Datum uitspraak: 2-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Internationale zaak.Forumkeuzebeding impliceert niet tevens -uitdrukkelijke- rechtskeuze. Degene die de kenmerkende prestatie verricht is bij concessie en licentie niet dezelfde persoon....