Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

1.546 Rechterlijke Uitspraken

1.546 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aannemingsovereenkomst.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 22-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging duurovereenkomst tot afname van compost voor champignonteelt. Partiële ontbinding wegens tekortkomingen (art. 6:265 BW). Uitleg overeenkomst. Geen ingebrekestelling terwijl...
Datum uitspraak: 29-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst van opdracht. Zorg van een goed opdrachtnemer; zorgvuldigheid advocaat die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Leerstuk van...
Datum uitspraak: 30-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor de oprichting van een potstal binnen een molenbiotoop. Eigenaar en molenaar van de Wimmenumermolen komt op voor het belang van een goede werking van de molen....
Datum uitspraak: 28-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onderaanneming. Niet nakoming vaststellingsovereenkomst. Bezwaar tegen door de rechtbank benoemde deskundige.
Datum uitspraak: 21-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

aanneming van werk. Is boete wegens te late oplevering verschuldigd?
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg overeenkomst. Haviltex. Eiser koopt op verzoek van projectontwikkelaar een ander perceel dan hij eerst zou kopen en krijgt in ruil daarvoor korting. Latere woningen binnen zelfde...
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Borgtocht. Art. 7:850 BW. Gerechtvaardigde belangen van de borg. Informatieplicht schuldeiser. Vordering tot nakoming concerngarantie toegewezen; reeds uit afspraak dat op eerste verzoek...
Datum uitspraak: 14-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bouwteamovereenkomst; onderhandelingsplicht; is schadevergoeding verschuldigd in verband met het niet totstandkomen van aannemingsovereenkomst?
Datum uitspraak: 14-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

In geval van een gedeeltelijke ontbinding van een (aannemings)overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming daarvan, waarbij de reeds ontvangen prestaties niet ongedaan kunnen...
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

(Onder)aannemingsovereenkomst. Toerekenbare tekortkoming: asbestsanering ondeugdelijk uitgevoerd? Vernietigbaarheid algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid voor onderaannemer (art. 6:76...