Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

4.203 Rechterlijke Uitspraken

4.203 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aannemer.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 27-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of belanghebbende met de projecten S en AA een voordeel heeft genoten, hetzij uit dienstbetrekking, hetzij als resultaat uit overige werkzaamheden. Voorts is in geschil of...
Datum uitspraak: 15-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres legt - samengevat - aan haar vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis ten grondslag dat het scheidsgerecht zich niet aan zijn opdracht heeft gehouden, alsmede dat het...
Datum uitspraak: 29-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 mei 2013 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van € 104.000,00 wegens dertien overtredingen van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen...
Datum uitspraak: 29-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitleg van de rechtsverhouding tussen QuaWonen (corporatie) en aannemer/ontwikkelaar (gedaagde1) inzake de ontwikkeling (woningbouw) van het 'IJsbaanterrein' te Lekkerkerk. Partijen zijn...
Datum uitspraak: 29-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Boerenweteringgarage 2013" vastgesteld.
Datum uitspraak: 29-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewoners, deels vertegenwoordigd door een stichting, houden Vitens en Gemeente Zutphen op grond van wanprestatie en/of onrechtmatige daad aansprakelijk voor schade als gevolg van niet...
Datum uitspraak: 14-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende, een maatschap met drie vennoten, exploiteert een champignonkwekerij. In de jaren 2002-2004 hebben twee van de drie vennoten (hierna ook wel aangeduid als: het echtpaar...
Datum uitspraak: 23-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanerings¬regeling naar aanleiding faillissementsverzoek. Niet voldaan aan formele vereisten. Meerdere grote schuldeisers. Geen minnelijk...
Datum uitspraak: 23-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Geen bindende en rechtens afdwingbare koop- en aannemingsovereenkomst tot stand gekomen. Geen plicht tot dooronderhandeling.
Datum uitspraak: 21-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Koop van woning. Verzakking van de vloer van de aanbouw. Non-conformiteit?