Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

227 Rechterlijke Uitspraken

227 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbiedingsplicht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 3-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Ministerieplicht (art. 21 lid 1 Wna). Functie notaris in het rechtsverkeer (HR 15 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1801 , NJ 1996/629 ). Zorgplicht...
Datum uitspraak: 24-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vernietigbaarheid bindend advies. Voorshands oordeel dat de bindend adviseur in redelijkheid niet tot een bindend advies heeft kunnen komen en dat het bindend advies niet deugdelijk is...
Datum uitspraak: 17-3-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Geschil tussen franchisegever en franchisenemers na opzegging c.q. ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever. Betreft franchise van supermarkten....
Datum uitspraak: 13-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

‘Voorkeursrecht/recht van koop onroerende zaak. In de notariële akte is een manier beschreven om de prijs te bepalen. De eigenaar heeft het voornemen tot verkoop uitgesproken en heeft...
Datum uitspraak: 16-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gevraagde machtiging om namens gedaagde een registergoed aan de Stichting Deltawonen aan te bieden en te verkopen wordt afgewezen omdat het aangevoerde het gevorderde niet kan dragen....
Datum uitspraak: 21-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

IPR; rechtsmacht. Voorlopige maatregel idzv 31 EEX-vo? Geen omstandigheden ogwv modaliteiten en voorwaarden moeten worden vastgesteld die het voorlopige en bewarende karakter van...
Datum uitspraak: 20-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

“Beroepsaansprakelijkheid accountant. Op verzoek van bestuurder vennootschap door accountant opgesteld rapport betreffende “onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie”...
Datum uitspraak: 9-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Ministerieplicht (art. 21 lid 1 Wna). Functie notaris in het rechtsverkeer (HR 15 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1801 , NJ 1996/629 ). Zorgplicht...
Datum uitspraak: 5-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kan schoonmaker die na 65e in dienst is getreden blijven werken op zijn locatie? Geen sprake van overgang van onderneming. Geen naar aantal en deskundigheid wezenlijk deel is overgegaan....
Datum uitspraak: 13-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

beschikking; verlof verkoop in beslag genomen aandelen; rol deurwaarder; geen prospectusplicht;