Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

280 Rechterlijke Uitspraken

280 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbiedingsplicht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Totstandkoming overeenkomst, art 3:35 BW. Gebondenheid aan bindend advies.
Datum uitspraak: 2-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beschikking verlof tot verkoop van in beslag genomen aandelen. De wettelijke en statutaire blokkeringsregelingen mogen in casu buiten beschouwing worden gelaten. De belangen van...
Datum uitspraak: 8-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bepalingen in akte van erfpacht t.a.v. koopgarantwoning niet onredelijke bezwarend.
Datum uitspraak: 18-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Maatschap oogartsen. Financiële geschillen na beëindiging van de samenwerking. Verschuldigdheid van een contractuele boete. Matiging van een contractuele boete.
Datum uitspraak: 11-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkoop van eigen aandelen en art. 2:207 lid 2 BW. Is een tussen partijen afgesproken regeling als toegepast te beschouwen als die niet wordt uitgevoerd door onder meer de belemmering van...
Datum uitspraak: 3-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Uitleg Sociaal Plan SNS-Reaal. Is getroffen voorziening redelijk? Beroep op Wet gelijke behadeling leeftijd bij arbeid verworpen.
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Goederenrecht. Bevoegdelijke rechtshandelingen van een curator blijven na opheffing van het faillissement rusten op buiten liquidatie gebleven boedelbestanddelen. Ondanks haar positie...
Datum uitspraak: 10-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

uitleg overeenkomst, toerekenbare tekortkoming
Datum uitspraak: 1-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het geschil spitst zich toe op de fiscale kwalificatie van het met verplichte verkoop van certificaten van aandelen in verband met ontslag geleden verlies en een ter zake daarvan...
Datum uitspraak: 7-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorkeursrecht van gemeente om gymzaal aan te kopen uitgewerkt nadat zij op eerste aanbod tot aankoop nee heeft gezegd. Gemeente kan het voorkeursrecht niet opschorten. Dat gymzaal later...