Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBOVE:2015:2169
Rechtbank Overijssel, 169531 KGZA 14-595

Inhoudsindicatie:

Vordering tot meewerken aan de overdracht en levering van de woning wordt toegewezen. Het verweer dat tussen partijen geen koopovereenkomst is gesloten, danwel een koopovereenkomst onder de niet vervulde voorwaarde van het afsluiten van een lening, wordt verworpen. Gedaagde was zich als handelaar in onroerend goed terdege bewust van de overeenkomst die hij was aangegaan; hij is daar bovendien aan herinnerd door eiseres. Als hij meende dat er een reden was om de overeenkomst te ontbinden, valt niet in te zien waarom gedaagde in de afgelopen vijf jaar daartoe geen stappen heeft ondernomen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug