Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBOBR:2017:2310
Rechtbank Oost-Brabant, 17_107

Inhoudsindicatie:

Op 13 november 2014 heeft verweerder (na een bestuurlijke lus in de uitspraak van de Raad van State van 23 juli 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2732) besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een nachtautomaat en te weigeren voor het afleveren van motorbrandstoffen aan vrachtwagens en het in werking hebben van een LPG-installatie. Verder is een voorschrift opgenomen met het verbod een LPG installatie aanwezig te hebben. Bij het tankstation was echter op basis van vergunningen uit 1990 en 1991 een LPG installatie aanwezig. B&W van Uden legt een last onder dwangsom op om de LPG installatie te verwijderen. De rechtbank oordeelt dat er geen concreet zicht is op legalisatie. B&W zijn niet bereid het voorschrift aan te passen. Anders dan B&W beschouwt de rechtbank de vergunning van 13 november 2014 niet als een revisievergunning omdat deze niet met toepassing van artikel 2.6 van de Wabo tot stand is gekomen. De vergunningen uit 1990 en 1991 zijn er dus nog steeds en deze omstandigheid had B&W moeten betrekken bij de beslissing over handhaving. De rechtbank schorst de last onder dwangsom onder de voorwaarde dat de LPG installatie niet wordt gebruikt tot de nieuwe beslissing op bezwaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug