Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 14 april 2015 een man veroordeeld voor gedurende een periode van anderhalf jaar een gewoonte maken van het in bezit hebben van kinderpornografie en het verwerven van kinderpornografie. De rechtbank heeft de man een taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf voor de duur van 181 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijke opgelegd.

UitspraakRECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730041-14

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 14 april 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 31 maart 2015.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. C.W. van Weert, advocaat te Assen.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. S.T. Kooistra.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij (op een of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode omvattende het jaar 2012 en/of het jaar 2013 (tot en met 25 september 2013) te [pleegplaats] en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) op (de harde schijf van) één of meer computer(s) (een laptop van het merk Dell en/of een systeemkast van het merk Targa) en/of (een) harddisk(s) (een harde schijf van het merk Hitachi en/of een harde schijf van het merk Fujitsu), afbeeldingen, te weten (een) foto('s) en/of (een) video('s) en/of (een) film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) heeft verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk

de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het ten laste gelegde;

- oplegging van een taakstraf van 240 uren subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van één dag met aftrek van het voorarrest;

- oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaren;

- onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

▪ een harde schijf, merk Seagate, goednummer 1547185;

▪ een computer, merk Dell Latitude Portable, goednummer 1530261;

▪ een harddisk, merk Hitachi Travel Star, goednummer 1530313;

▪ een computer, merk Targa Lidl personel, goednummer 1530334;

▪ een computer, merk Fujitsu 5.21, goednummer 1530336.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past bij de beoordeling van het ten laste gelegde de volgende bewijsmiddelen toe.

1.

De door verdachte op de terechtzitting van 31 maart 2015 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Vanaf juni 2012 tot en met heden woon ik bij mijn moeder in [pleegplaats]. Vanaf januari 2012 verbleef ik reeds veel bij mijn moeder, omdat ik zelf geen elektriciteit had. Ik maakte in de woning van mijn moeder gebruik van een laptop van het merk Dell, een computer van het merk Fujitsu, een harddisk van het merk Hitachi Travel Star en een computer van het merk Targa van de Lidl. In deze computer zat een harde schijf van het merk Seagate. Toen ik in [pleegplaats] woonde heb ik via een forum op internet gezocht naar foto's en films die ik leuk vond. Ik zocht op de zoekterm "teenmodels". Vervolgens trof ik allerlei bestanden aan die ik downloadde en op de harde schijf van de computer -waar ik op dat moment achter zat- opsloeg.

Ik heb gezien dat tussen de bestanden die ik downloadde kinderpornografische foto's en films zaten. Ik heb deze afbeeldingen bekeken en vervolgens opgeslagen. Ik heb ongeveer vier of vijf keer gezocht met de zoekterm "teenmodels". Ik haalde dan per keer grote hoeveelheden bestanden binnen. Ik schat een paar duizend afbeeldingen per keer.

Ik had veel foto's van tienermeiden die poseerden in lingerie in mijn bezit. Hier was ik ook specifiek naar op zoek. Ik bekeek deze afbeeldingen meerdere malen. Ik voelde hierbij ook seksuele opwinding. Ik was ook in het bezit van afbeeldingen van seksuele handelingen met minderjarige meisjes. Ik heb ook deze afbeeldingen bekeken en opgeslagen.

2.

De inhoud van een zaaksdossier, OPS-dossiernummer 2013062804, gesloten op 9 januari 2014, bestaande uit diverse processen-verbaal en schriftelijke stukken waaronder:

een kennisgeving van inbeslagname, nummer PL02SZ-2013062804-3, d.d. 26 september 2013 opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaar.

een kennisgeving van inbeslagname, nummer PL0200-2013062804-3, d.d. 19 december 2013 opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaar.

een ambtsedig proces-verbaal, nummer 2013062804/KP 2013-63, d.d. 9 januari 2014 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

een schriftelijk stuk, te weten een collectiescan, gevoegd als bijlage II bij het ambtsedig proces-verbaal hiervoor genoemd onder 2.3.

2.5.

een ambtsedig proces-verbaal, nummer 2013062804-KP 2013-63, d.d. 8 januari 2014 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte:

Ik heb kinderporno bekeken. Ik bekijk die foto's misschien één keer in de week of één keer in de twee weken. Na het kijken van de kinderpornografische filmpjes heb ik na die tijd gemasturbeerd.

Bewijsoverweging

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de grootte van de verzameling kinderpornografische afbeeldingen van verdachte en de frequentie waarmee verdachte zijn verzameling kinderpornografische afbeeldingen bekeek, kan worden vastgesteld dat de kinderpornografische afbeeldingen een zodanige invloed op verdachte zijn leven hebben gehad dat de rechtbank bewezen acht dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

Redengeving bewezenverklaring

De rechtbank acht de in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden redengevend voor hetgeen hierna bewezen zal worden verklaard en de rechtbank heeft op grond daarvan de overtuiging bekomen dat verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij op een of meer tijdstippen in de periode omvattende het jaar 2012 en het jaar 2013 tot en met 25 september 2013 te [pleegplaats], telkens op de harde schijf van een gegevensdrager, te weten een laptop van het merk Dell, een computer van het merk Targa, een harde schijf van het merk Hitachi en een computer van het merk Fujitsu, afbeeldingen, te weten foto's en films in het bezit heeft gehad en meermalen afbeeldingen, te weten foto's en films, heeft verworven en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of een vinger/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met een vinger/hand en/of een voorwerp en/of de mond/tong

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met een vinger/hand en/of de mond/tong

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met een vinger/hand en/of de mond/tong

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met een voorwerpen en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) op een wijze die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of waarna door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

van welk misdrijf met betrekking tot het bezit van deze afbeeldingen, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het in bezit hebben van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, verwerven en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang te verschaffen, meermalen gepleegd.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting, het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsvrouw.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar een gewoonte gemaakt van het in bezit hebben van kinderpornografie en hij heeft in deze periode kinderpornografie verworven. Verdachte heeft hierdoor bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderpornografisch materiaal en heeft dus meegewerkt aan de instandhouding van verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van vaak zeer jonge leeftijd. Het is algemeen bekend dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen, psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

Uit de justitiële documentatie van verdachte blijkt dat hij nog nooit eerder voor dergelijke delicten met justitie in aanraking is geweest.

Volgens verdachte is hij twee jaren, voorafgaande aan de periode dat hij met het verzamelen van kinderpornografisch materiaal is begonnen, dakloos geweest. Hij woont thans bij zijn moeder en hij heeft werk gevonden. Op deze wijze probeert hij zijn leven weer op de rails te krijgen en zijn schulden af te lossen.

Volgens de landelijke oriëntatiepunten van het LOVS dient een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar voor een gewoonte maken van het bezit van kinderpornografisch materiaal het uitgangspunt te zijn. Door de officier van justitie is geen veroordeling gevorderd voor "een gewoonte maken van het delict" en is slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één dag gevorderd om tegemoet te komen aan hetgeen is voorgeschreven in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank zal ten gunste van verdachte van voornoemd oriëntatiepunt afwijken.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte thans goed bezig is om zijn leven structuur te geven en acht het van belang dat hij zijn baan kan behouden. De rechtbank acht de maximale taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf voor de duur van 181 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk passend en geboden.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten een harde schijf, merk Seagate, een computer, merk Dell Latitude Portable, een harddisk, merk Hitachi Travel Star, een computer, merk Targa Lidl personel, een computer, merk Fujitsu 5.21, vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu het bewezenverklaarde feit met behulp van deze voorwerpen is begaan en zij door de bestanden die erop staan van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 181 dagen.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 180 dagen niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Een taakstraf, bestaande uit het verrichten van 240 uren onbetaalde arbeid.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 120 dagen zal worden toegepast.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

- een harde schijf, merk Seagate, goednummer 1547185;

- een computer, merk Dell Latitude Portable, goednummer 1530261;

- een harddisk, merk Hitachi Travel Star, goednummer 1530313;

- een computer, merk Targa Lidl personel, goednummer 1530334;

- een computer, merk Fujitsu 5.21, goednummer 1530336.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.M. Dölle, voorzitter, mr. L.G. Wijma en mr. Y. Huizing, rechters, bijgestaan door G.T. Zandstra-Alkema, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 14 april 2015.

w.g.

Dölle

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Wijma

de griffier van de rechtbank Noord-Nederland,

Huizing

locatie Leeuwarden,

Zandstra-Alkema


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature