Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2015:3803
Rechtbank Noord-Holland, 15/710164-12

Inhoudsindicatie:

Promis; mega Waterwolf.

Verdachte heeft zich door het verstrekken van giften schuldig gemaakt aan het omkopen van een ambtenaar. Hoewel niet zonder meer duidelijk is wie de eerste stap daartoe heeft gezet vormt de omstandigheid dat verdachte zelf het initiatief heeft genomen om met [medeverdachte 1] ook genaamd [medeverdachte 1] in contact te komen een sterke aanwijzing dat hij degene is die de omkoping geïnitieerd heeft, hoewel de veroordeling van [medeverdachte 1] ook genaamd [medeverdachte 1] van heden ook wijst op een gretigheid voor het meewerken aan omkoping. Verdachte heeft bovendien meegewerkt om de schijn op te houden dat het eerlijke transacties waren door een – nauwelijks bruikbaar – rapport in ontvangst te nemen en in te stemmen met de verhullende teksten op de facturen.

Verdachte heeft zich verder schuldig gemaakt aan het opmaken van valse facturen. Facturen hebben in het maatschappelijk verkeer een belangrijke betekenis naar partijen en derden, waaronder de overheid en ieder dient dan ook te kunnen vertrouwen op de juistheid daarvan. Door hier zelf aan mee te werken en ook anderen de gelegenheid te geven te profiteren van die valse facturen, heeft verdachte het vertrouwen geschonden dat moet kunnen worden ontleend aan deze documenten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug