Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2015:3795
Rechtbank Noord-Holland, 223563

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Botsende aanspraken op huurgenot. Onrechtmatige daad.

In geval van ‘dubbele verhuur’ kan zolang nog geen van beide huurders de zaak feitelijk in gebruik heeft genomen aansluiting worden gezocht bij artikel 3:298 BW . Bij botsende rechten op levering gaat het oudste recht in beginsel voor. Zodra de tweede huurder te goeder trouw de zaak in gebruik heeft genomen (geleverd heeft gekregen), is de regel van artikel 3:298 BW niet meer van toepassing en ligt het voor de hand de tweede huurder te beschermen.

Het onderhandelen met iemand terwijl hij weet dat er daardoor een met een derde gesloten overeenkomst wordt geschonden, is op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig. Of een dergelijk handelen jegens die derde onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden van het geval (zie HR 23 december 2005 (Van Oosterom/Baas), NJ 2006, 33)

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug