Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2014:13117
Rechtbank Noord-Holland, C/15/203964 / HA ZA 13-286

Inhoudsindicatie:

Verklaring voor recht dat gedaagden in het verleden inbreuk hebben gemaakt op de woordmerken “DE BIJENKORF” en “DRIE DWAZE DAGEN” en het woordbeeldmerk “3 DWAZE DAGEN”.

Wat betreft het gevraagde gebod voor de toekomst stelt eiseres dat het niet mogelijk is om nu al aan te geven onder welke omstandigheden sprake is van merkinbreuk omdat een verbod dan wel erg gemakkelijk te omzeilen valt. Zij verstaat onder het verbod in elk geval het gebruik van de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in een zwarte kleur tegen een gele achtergrondkleur, in een meerdaagse promotieactie die gelijktijdig met de 3 Dwaze Dagen wordt gevoerd, welke actie een naam heeft die bestaat uit een getal, twee bijvoeglijk naamwoorden en het woord “days” en de woorden “dol dwaze dagen”, met rode accentuering van het bestanddeel “bij”.

De rechtbank oordeelt dat het zuivere gebruik (dat wil zeggen gebruik zonder accentuering van woorden of woordbestanddelen) van de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in reclame-uitingen waarin wordt gerefereerd aan “bijzondere aanbiedingen”, “bijzonder lage prijzen” en “dol dwaze prijzen”, of soortgelijke kreten, geen gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten inhoudt, omdat het relevante publiek dit gebruik zal opvatten als normaal taalgebruik om de bijzondere aard te beschrijven van de aanbieding (derhalve niet van waren of diensten). Reeds daarom kan in geval van zuiver gebruik van deze woorden geen sprake zijn van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, wat er ook zij van de vraag of het zuivere gebruik van deze woorden plaatsvindt in combinatie met een geel/zwarte achtergrondkleur of in het kader van een meerdaagse promotieactie in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen.

Gedaagden hebben voorts voldoende onderbouwd dat de enkele toevoeging van de kleurencombinatie geel/zwart bij de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in promotieacties, ook indien deze plaatsvinden in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, er niet toe leidt dat het publiek een verband legt met de Merken. De rechtbank concludeert dat dat het gebruik de woorden “bijzondere (aanbiedingen)”, “bijzonder (lage prijzen)” en “(dol) dwaze (prijzen)” in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inhoudt.

Gedaagden hebben een ruime onthoudingsverklaring afgegeven en zich daarbij het recht voorbehouden de verkoopactie “4 Fabulous Business Days” te gebruiken, waarin gebruik wordt gemaakt van de kleuren geel en/of zwart en de woorden ‘bijzondere aanbiedingen, ‘bijzonder lage prijzen’ en/of ‘dol dwaze prijzen’. Eiseres stelt dat zij, gelet op de vele denkbare mogelijkheden van inbreuk, en in aanmerking genomen dat gedaagden in het verleden herhaaldelijk inbreuk hebben gepleegd, belang heeft bij een gebod dat ruim geformuleerd is. Anderzijds hebben gedaagden er belang bij dat wordt voorkomen dat zij het inbreukverbod overtreden en dwangsommen verbeuren, terwijl het hen niet duidelijk was dat er sprake was van inbreuk. De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden het belang van gedaagden zwaarder dient te wegen. De gegeven omstandigheden rechtvaardigen niet een verbod dat zo ruim is als door eiseres geformuleerd. Met compensatie van proceskosten

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug