Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMNE:2015:3075
Rechtbank Midden-Nederland, 4006845 MV EXPL 15-75

Inhoudsindicatie:

Huurovereenkomst woonruimte, sociale woningbouwvereniging, hennep, zero tolerance-beleid, minderjarige kinderen, huuropzeggingsformulier, wilsgebrek, gerechtvaardigd vertrouwen. Huurder is er in kort geding niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat de huurovereenkomst onder invloed van een wilsgebrek is opgezegd. Verhuurder mocht vertrouwen op de juistheid van de verklaring van huurder, mede met het oog op de overeengekomen duur van de opzegtermijn van vijf maanden. De gevorderde ontruiming wordt toegewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug