Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2015:3721
Rechtbank Limburg, 4017827 CVEXPL 15-3306

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Hennepplantage. Overlast veroorzaakt door huurder dan wel door van harentwege in de woning verblijvende derde. Bestuurs- en civielrechtelijke context. Artikel 13b Opiumwet (sluiting woning voor drie maanden). Artikel 7:231 lid 2 juncto 6:265 BW. Ontbinding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, niet in strijd met artikel 8 EVRM . Vordering tot verschaffen huurgenot in conventie afgewezen, vordering tot ontruiming in reconventie toegewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug