Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBLIM:2015:2242
Rechtbank Limburg, 3582472 AZ VERZ 14-246

Inhoudsindicatie:

Verweerster heeft enige tijd een zaak gedreven, die op enig moment is gefailleerd. Vervolgens is zij als werkneemster in dienst getreden bij een nieuwe onderneming. Die nieuwe onderneming wordt mede gedreven door een oud-werkneemster van verweerster. De kantonrechter moet constateren dat het noodzakelijke vertrouwen voor een verdere vruchtbare samenwerking tussen verweerster en haar (nieuwe) werkgever niet meer aanwezig is. Mitsdien is er sprake van een verandering in omstandigheden die een gewichtige reden vormt, van dien aard dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op korte termijn wordt ontbonden. In deze procedure is niet komen vast te staan dat er sprake is van overwegende verwijtbaarheid aan de zijde van één van beide partijen, zodat de kantonrechter dient uit te gaan van een neutrale ontbinding (correctiefactor 1). Er zijn in het onderhavige geval geen bijzondere omstandigheden die aanleiding vormen om van dit uitgangspunt af te wijken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug