Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBDHA:2017:5137
Rechtbank Den Haag, C/09/529927 / KG RK 17-565

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot wraking na het (niet gemotiveerd) afwijzen van uitstelverzoeken. Een dergelijke afwijzing betreft een processuele beslissing die in beginsel geen grond voor wraking oplevert. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn. Nu de kantonrechter in lijn met het procesreglement en vanuit het oogpunt van de goede procesorde geen (nader) uitstel heeft verleend, is van een dergelijk geval geen sprake. Voorts behoeft een processuele beslissing als deze ook geen nadere motivering, nu deze tegen de achtergrond van de omstandigheden van het geval niet onbegrijpelijk is. Het verzoek om wraking wordt afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug