Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2015:1783
Rechtbank Amsterdam, C/13/582255 / KG ZA 15-242

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Inbreuk handelsnaam/onrechtmatige daad.

Eiser heeft een evenementenbureau en organiseert, onder meer voor bedrijfsfeesten, shows met soulmuziek met onder meer de naam ‘Magic of Motown’. Ook gebruikt hij de domeinnaam www.magicofmotown.nl. Gedaagde is producent van theatervoorstellingen. Zij produceert onder meer een theaterproductie met de naam ‘Magic of Motown – The REACH OUT Tour’, die in de periode van 24 februari 2015 tot en met 5 april 2015 in verschillende Nederlandse theaters zal worden vertoond, en waarin eveneens soulmuziek ten gehore wordt gebracht. Eiser vordert een verbod van het teken/de handelsnaam ‘Magic of Motown’ en stelt dat hij vanaf 2009 die aanduiding als handelsnaam gebruikt. Subsidiair stelt eiser dat het gebruik van ‘Magic of Motown’ door gedaagde onrechtmatig is. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde de aanduiding ‘Magic of Motown’ niet als handelsnaam gebruikt, zodat van een inbreuk op grond van artikel 5 Hnw . geen sprake is. Evenmin is het gebruik door gedaagde van ‘Magic of Motown’ onrechtmatig jegens eiser. Geen bijkomende omstandigheden die het gebruik daarvan onrechtmatig maken. Bovendien verschillen de diensten die beide partijen leveren te zeer van elkaar zodat niet is voldaan aan het criterium van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw. De vorderingen van eiser worden afgewezen. Matiging proceskosten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug