Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:1171
Hoge Raad, 14/01504

Inhoudsindicatie:

Art. 5.20, lid 3, Wet IB 2001, art. 17a Uitv.besl. IB 2001. Waarde economisch verkeer van verhuurde bovenwoning waarop huurbescherming van toepassing is. Leegwaarderatio onverbindend als uitkomst in betekenende mate afwijkt van werkelijke waarde op WOZ-waardepeildatum. Verwijzing moet volgen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug