Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2015:939
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD200.153.510_01

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Geschil tussen franchisegever en franchisenemers na opzegging c.q. ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever. Betreft franchise van supermarkten.

Vorderingen ex artikel 843a Rv . Eisvermeerdering in strijd met de in beginsel strakke twee conclusie-regel?

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug