Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

UitspraakGERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.161.643/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/473397 / KG ZA 14-1092

Arrest van 7 april 2015

inzake

1. Tronios B.V.,

2. Tronios Group International B.V.,

beide gevestigd te Breda,

appellanten in principaal appel,

verweerders in incidenteel appel,

hierna gezamenlijk te noemen: Tronios c.s., en ieder afzonderlijk Tronios B.V. resp. Tronios Group.

advocaat: mr. I.K.M. Hoffmann te Enschede,

tegen

Dertronics B.V.,

gevestigd te Valkenswaard,

geïntimeerde in principaal appel,

appellante in incidenteel appel,

hierna te noemen: Dertronics,

advocaat: mr. C.C.C.A.M. Kuijken te Valkenswaard.

Het geding

Bij exploot van 10 december 2014 zijn Tronios c.s. in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 13 november 2014. In de dagvaarding met producties hebben Tronios c.s. vier grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord, tevens incidenteel appel, met producties, heeft Dertronics de grieven bestreden en, incidenteel appellerende, opnieuw een reconventionele vordering ingesteld. Tronios c.s. hebben daarop bij memorie van antwoord in incidenteel appel (met producties) gereageerd.

Vervolgens hebben partijen op 9 maart 2015 de zaak doen bepleiten door hun advocaten, Tronios c.s. tevens door mr. N.D.L. Bennink, advocaat te Enschede. Beide partijen hebben pleitnotities overgelegd. De op voorhand toegezonden producties zijn vermeld in het proces-verbaal van de zitting. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in het vonnis van 13 november 2014 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende.

1.1

Tronios B.V. drijft een groothandel in elektronische apparatuur die zij onder meer ook verkoopt via haar website www.tronios.com. Voor deze producten wordt een aantal eigen merken gebruikt waarvan Tronios Group houdster is en Tronios B.V. licentienemer. Het gaat om de volgende woord- en beeldmerken:

het Gemeenschapswoordmerk SkyTec dat op 18 november 1999 is gedeponeerd en vervolgens per 2 mei 2001 ingeschreven onder nummer 001386812, voor de waren in klassen 9 en 11;

het Gemeenschapswoordmerk SkyTronic, dat op 28 april 2009 is gedeponeerd en vervolgens op 29 augustus 2013 ingeschreven onder nummer 008252091, voor de waren in klassen 8, 11 en 15;

het Gemeenschapswoordmerk BEAMZ, dat op 11 juni 2010 is gedeponeerd en vervolgens 26 november 2010 ingeschreven onder nummer 009168907, voor de waren in klassen 9 en 11;

het Gemeenschapswoordmerk Power Dynamics, dat op 11 juni 2010 is gedeponeerd en vervolgens op 26 juni 2010 ingeschreven onder nummer 009169021, voor de waren in klassen 9, 11 en 15;

- het volgende Gemeenschapsbeeldmerk, dat op 11 juni 2010 is gedeponeerd en vervolgens op 26 september 2010 ingeschreven onder nummer 009169211, voor de waren in klassen 9, 11 en 15:

- het volgende Gemeenschapsbeeldmerk, op 11 juni 2010 gedeponeerd en vervolgens op 26 november 2010 ingeschreven onder nummer 009168972, voor de waren in klassen 9 en 11:

- het Benelux-woordmerk Skytronic, op 16 januari 1998, gedeponeerd en vervolgens op 16 januari 1998 ingeschreven onder nummer 0624431, voor de waren in klassen 8, 9, 11 en 15.

1.2.

Dertronics drijft een detailhandel in elektronische apparatuur en in audio- en videoapparatuur. Dertronics biedt deze apparatuur (onder meer) aan via de websites www.dertronics.nl en www.djstunter.nl.

1.3.

Tronios B.V. onderhoudt sinds 2011 een handelsrelatie met Dertronics. Tronios c.s. hebben Dertronics toestemming gegeven voor het gebruik op de website(s) van hun merken en productfoto’s.

1.4.

Op 14 juni 2013 heeft Tronios B.V. per e-mail het volgende aan haar klanten bericht:

“Na een jaar lang politieagent spelen hebben we besloten om een andere weg in te slaan betreffende de advertentieprijzen op internet. De uit de V.S. overgewaaide MAP-prijzen (Minimum Advertising Price) bieden een uitkomst om een stabiele advertentieprijs te creëren en te handhaven, zodat alle partijen weer een gezonde marge kunnen halen.

LET OP: Wij leggen niemand een minimale verkoopprijs op, wij stellen alleen een minimum aan de prijs waarmee naar buiten wordt gecommuniceerd. Waar het product uiteindelijk voor verkocht wordt is aan de verkoper.

Per 1 juli 2013 gaat deze nieuwe MAP-prijslijst in.

(…)

Kortom de MAP-prijslijst zal voor elke partij uitkomst bieden, voorraadhoudende klanten worden beloond en zullen weer gezonde marges kunnen verdienen.

Wij vragen met klem onze klanten deze minimale advertentieprijzen te gebruiken, gebeurt dit niet, dan zullen per direct de leveringen aan deze betreffende klant worden opgeschort.

Handhaving is in deze de sleutel tot succes.”

1.5.

Op 17 juli 2013 heeft Dertronics per e-mail het volgende aan Tronios B.V. bericht:

“Wat ik nu toch weer van X hoor stoort me enorm.

Tijdens X zijn vakantie heb ik met Y besproken dat ik de prijzen aan zou passen. Het bleek te gaan om 75 artikelen. We moeten het namelijk allemaal handmatig aanpassen.

Er werd toen gedreigd dat we niet meer mochten bestellen als ik deze 75 artikelen niet ging aanpassen. Dezelfde dag heb ik alles nog direct voor jullie aangepast. Was ook geen probleem.

Tot mijn grote verbazing is X terug en leggen jullie hem zonder dat ik het weet een blokkade op dat we niet meer kunnen bestellen. Dat we eerst toch maar ALLE prijzen aan moeten passen.

(…)

Wat ik je kan beloven is dat we binnen twee weken alles aangepast hebben, zowel hier als bij dertronics hebben we mensen die op vakantie zijn dus kunnen we hier alleen maar tussendoor mee aan de slag gaan. Graag ontvang ik van jou dan ook een lijst met prijzen die aangepast moeten worden.”

1.6.

Hierop is van de zijde van Tronios B.V. op 17 juli 2013 als volgt geantwoord:

“Bijgaand alle RIP (Hof: Retail Internet Price) prijzen, denk dat het op die manier misschien makkelijker nalopen is.

Nogmaals, ik snap je punt dat het allemaal tussendoor moet gebeuren, maar je bent de laatste van alle klanten die het nog niet netjes allemaal aangepast heeft.

Dus, zoals afgesproken hebben we alles eind van deze week aangepast en kunnen we ons weer focussen op de verkoop ipv prijzen!”

1.7.

In oktober 2013 is er een conflict geweest tussen Tronios B.V. en Dertronics. Destijds heeft Tronios B.V. de leveringen enige tijd opgeschort.

1.8.

Op 14 oktober 2013 heeft Dertronics per e-mail het volgende aan Tronios B.V. bericht:

“Zoals besproken zou ik je nog een en ander op de mail zetten.

Laten we vooropstellen dat we graag klant bij jullie blijven en de relatie zoals deze voorheen verliep voort te willen zetten.

Wij zullen onze prijzen aanpassen aan de rip prijzen en deze ook niet meer wijzigen, met uitzondering van speciale acties die we met jou van tevoren zullen bespreken.”

1.9.

Vanaf december 2013 heeft Tronios B.V. Dertronics per e-mail herhaalde malen gewezen op het feit dat zij voor een artikel niet de MAP- of RIP-prijs hanteerde. Op haar beurt heeft Dertronics Tronios B.V. er op geattendeerd dat andere afnemers deze prijzen niet hanteerden.

1.10.

Op 3 juni 2014 heeft Tronios B.V. het volgende aan Dertronics geschreven:

“Naar aanleiding van het zoveelste meningsverschil tussen Dertronics B.V. en Tronios B.V. zijn wij van mening dat er een ernstig verstoorde verhouding is ontstaan.

De eerste grote escalatie was medio oktober 2013, na een korte afkoelperiode heeft Tronios B.V. besloten om het nog een keer te proberen.

Na evaluatie van het afgelopen half jaar aangaande de slechte communicatie, verwensingen, het niet nakomen van verschillende afspraken en het in sommige gevallen dreigen de rekeningen niet meer te voldoen hebben wij, Tronios B.V. besloten om een einde te maken aan deze samenwerking.

Medewerkers van Tronios B.V. hebben unaniem het gevoel dat er op een niet prettige manier wordt gecommuniceerd, in sommige gevallen zelfs tot het gevoel van onbeschoft handelen van Dertronics B.V. jegens de medewerkers van Tronios B.V.

Het is voor beide partijen dan ook beter om deze samenwerking per direct te beëindigen. De laatste order d.d. 30-05-2014 nemen wij dan ook niet in behandeling.

(…)

Wij vragen Dertronics B.V. dan ook om binnen een redelijke termijn ons beeldmateriaal van haar website te verwijderen, tezamen met onze beeldmerken. De tijd tot 1 juli 2014 is ons inziens een redelijke termijn om dit te realiseren.”

1.11.

Dertronics heeft, ondanks aanmaning daartoe, het beeldmateriaal dat Tronios c.s. aan haar had verstrekt niet van haar websites verwijderd en het gebruik van de merken van Tronios c.s. niet gestaakt.

1.12.

Bij brief van 19 december 2014 heeft Tronios B.V. aan Dertronics onder meer het volgende geschreven:

“De afgelopen maanden hebben wij nader onderzoek gedaan naar de reeds eerder bij ons gerezen en uitgesproken vermoedens dat jullie op onjuiste wijze met Tronios en de merken van Tronios omgaan. Uit dit onderzoek hebben wij extra bewijs in handen gekregen dat jullie onrechtmatig jegens Tronios B.V. en Tronios Group International B.V. handelen. Dit onrechtmatig handelen bestaat er uit, dat jullie structureel merkafbreuk plegen op onze merken. Dit door consumenten Tronios producten te laten bestellen en betalen via jullie site en vervolgens een ander minderwaardig product uit te leveren. Op de orderbevestiging en factuur staat echter wel de merknaam van ons product vermeld.

Het is verder onomstotelijk gebleken dat als de consument koper navraag doet over deze gang van zaken, er door jullie allerlei afbrekende mededelingen worden gedaan over onze producten. Zo zouden onze producten snel kapot gaan, al kapot zijn of zou de bevoorrading door ons niet goed verlopen. Ook wordt er bij navraag naar een van onze producten verwezen naar een ander product als zijnde beter.

De onderliggende bewijzen van bovenstaande zijn aan jullie ter hand gesteld bij hoger beroep dagvaarding van 10 december 2014. In dat stuk is ook een uitgebreide onderbouwing weergegeven van hetgeen wij jullie verwijten.

Kort samengevat gebruikt Dertronics de merken van Tronios c.s. doelbewust om daarmee consumenten te lokken. Vervolgens levert zij een ander merkproduct. Hiermee plegen jullie merkinbreuk en handelen jullie onrechtmatig naar ons. (…)

Alhoewel wij van mening zijn dat door de opzegging van 3 juni 2014 onze handelsrelatie reeds een rechtsgeldig einde heeft gevonden, zeggen wij zekerheidshalve nogmaals de handelsrelatie op en wel per vandaag. De dringende redenen daartoe zijn hierboven uiteengezet.

Wij verzoeken jullie omgaand de website(s) van jullie op te schonen met betrekking tot onze artikelen, fot o ’s en beeldmerken. Het blijven vermelden van deze gegevens is een schending van zowel merkenrecht als auteursrecht. Hierdoor zijn jullie schadeplichtig jegens ons. (…)”

2. Tronios c.s. hebben Dertronics in kort geding gedagvaard en gevorderd Dertronics, op straffe van een dwangsom, te veroordelen tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van hun merken en tot het verwijderen en verwijderd houden van haar website(s) van alle (product)foto’s en (beeld)materiaal waarvan Tronios c.s. auteursrechthebbenden zijn, met nevenvorderingen. Tronios c.s. hebben daaraan ten grondslag gelegd dat vanwege de rechtsgeldige beëindiging van de handelsrelatie, Dertronics niet langer gerechtigd is gebruik te maken van de merken en het auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal.

3. Bij vonnis van 13 november 2014 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen. Daarbij is overwogen dat de handelsrelatie als duurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden gekwalificeerd en dat deze niet rechtsgeldig is opgezegd zodat Detronics gerechtigd is gebruik te maken van de merken en het beeldmateriaal van Tronios c.s.

4. In hoger beroep hebben Tronios c.s. in principaal appel gevorderd het vonnis van de voorzieningenrechter te vernietigen en hun vorderingen alsnog toe te wijzen. In incidenteel appel heeft Dertronics gevorderd, kort gezegd, om Tronios c.s. te veroordelen om haar te beleveren op gelijke wijze en onder dezelfde voorwaarden als voor 3 juni 2014 werd gedaan.

Principaal appel

5. Met de grieven zijn Tronios c.s. opgekomen tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de handelsrelatie met Dertronics niet rechtsgeldig is opgezegd. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

6. In hoger beroep is niet in geschil dat het in het onderhavige geval gaat om de opzegging van een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan. Of en, zo ja, onder welke voorwaarden zo'n overeenkomst opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding (HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163, NJ 2013, 341).

7. Vast staat dat in het onderhavige geval niet is voorzien in een regeling van opzegging, zodat op grond van voornoemde maatstaf de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Het hof zal onderzoeken en beoordelen of de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat de handelsrelatie tussen partijen slechts kan worden opgezegd indien daarvoor een zwaarwegende grond bestaat. Als gronden voor opzegging hebben Tronios c.s. (kort gezegd) communicatieproblemen en merkafbreuk opgegeven. Dertronics heeft aangevoerd dat dat niet de werkelijke redenen zijn zodat de redelijkheid en billijkheid zich reeds hierom tegen opzegging verzetten. De werkelijke reden voor opzegging is volgens Dertronics dat zij zich niet aan prijsafspraken, althans aan door Tronios B.V. ten onrechte opgelegde minimumprijzen, heeft gehouden. Deze reden kan niet tot een geldige opzegging leiden nu de prijsafspraken in strijd met de mededingingsregels zijn vanwege het verbod op verticale prijsbinding, aldus Dertronics.

8. Ook indien veronderstellenderwijs ervan wordt uitgegaan dat, zoals Dertronics stelt maar Tronios c.s. betwisten, sprake zou zijn geweest van verticale prijsbinding, volgt het hof Dertronics niet in haar betoog dat sprake is van strijdigheid met de mededingingsregels gelet op het volgende. Op grond van artikel 6 lid 1 Mededingingswet (Mw) zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst, verboden en dientengevolge van rechtswege geheel of deels nietig. Het moet daarbij gaan om een “merkbare” beperking van de mededinging (vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, zie bijvoorbeeld HvJ 13 december 2012, nr. C-226/11 Expedia). Het verbod van art. 6 Mw lijdt daarnaast ook uitzondering indien de mededingingsbeperking van ondergeschikte betekenis is, hetgeen dient te worden beoordeeld aan de hand van de in artikel 7 Mw , de bagatelregeling, opgenomen drempels met betrekking tot het aantal bij de overeenkomst betrokken ondernemingen en hun omzet.

9. Uit het voorgaande volgt dat eerst vastgesteld moet worden dat het om merkbare verstoring van mededinging in de betreffende markt gaat. Stelplicht en bewijslast daarvan rusten op Dertronics (vgl. HR 16 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG3582, NJ 2009, 54). Nu Dertronics op dit punt niet aan haar stelplicht heeft voldaan, terwijl overigens Tronios c.s. gemotiveerd betwist hebben dat daarvan sprake is, kan het hof niet vaststellen dat van merkbare beïnvloeding sprake is geweest. Hierop strandt reeds het betoog van Dertronics dat de prijsafspraken, althans het opleggen van minimumprijzen, in strijd zouden zijn met de mededingingsregels en dat (daarmee) de opzegging ongeldig is. Overigens hebben Tronios c.s. een gemotiveerd beroep gedaan op de bagatelregeling, welk beroep door Dertronics onvoldoende is bestreden, zodat het betoog van Dertronics ook daarom faalt.

10. Ook overigens leidt het hof, anders dan de voorzieningenrechter, uit de mailwisseling tussen partijen voorshands niet af dat het zich niet houden aan prijsafspraken de werkelijke reden voor opzegging zou zijn. Niet valt immers in te zien en uit de stukken blijkt niet waarom Tronios B.V., nadat partijen elkaar al jarenlang op de prijzen aanspraken, daar plotseling een probleem van zou gaan maken. Daarbij heeft Tronios B.V. niet enkel Dertronics op de prijsafspraken aangesproken maar ook andere afnemers. Gesteld noch gebleken is dat met deze afnemers (ook) de handelsrelatie is opgezegd. Daar staat tegenover dat Tronios c.s. gesteld hebben dat sprake is van “bait and switch” praktijken (klanten lokken met een merk en vervolgens een concurrerend product aanbieden), wat geldt als ontoelaatbaar refererend merkgebruik en oneerlijk handelsgebruik (vgl. art. 6:193g sub f BW), hetgeen – dat is ook niet betwist door Dertronics - een geldige reden voor opzegging is en dat zij, Tronios B.V., de overeenkomst derhalve rechtsgeldig in ieder geval bij brief van 19 december 2014 heeft opgezegd.

11. Ter illustratie van hun standpunt dat Dertronics zich schuldig maakt aan merkafbreuk hebben Tronios c.s. verwezen naar een groot aantal (met stukken onderbouwde) voorbeelden. Hieruit volgt naar voorshands oordeel van het hof dat Dertronics zich inderdaad heeft schuldig gemaakt aan “bait and switch” praktijken en voorts dat het niet om een enkel incident gaat. Evenmin kan – ook al zouden sommige gevallen volgens Dertronics zijn geënsceneerd - voorshands worden geoordeeld dat uitspraken of gedragingen van Dertronics door Tronios c.s. zijn uitgelokt. Ook het verweer van Dertronics dat zij na juni 2014 niet meer beleverd werd door Tronios B.V. en derhalve in de positie werd gebracht dat zij nauwelijks Tronios-producten kon verkopen, baat haar niet. Uit een klantbeoordelingensite (productie 17, tweede pagina, bij dagvaarding in hoger beroep) volgt immers dat reeds in mei 2014 door een klant werd geklaagd over producten die wel op www.djstunter.nl als aanwezig vermeld stonden maar niet leverbaar waren en dat hij een vervangend product aangeboden heeft gekregen. Ook bij mail van 4 juli 2013 (productie 30 bij mva in incidenteel appel) is Dertronics reeds door Tronios B.V. erop aangesproken dat zij op haar website een foto gebruikt van een Skytech-versterker, een van de producten van Tronios c.s., op de pagina waar een RedSound-versterker wordt aangeboden.

12. Nadere feiten en omstandigheden waarom de handelsrelatie niet (in ieder geval conform de opzegging van 19 december 2014) zou kunnen worden opgezegd, kunnen naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden vastgesteld. Dat Dertronics heeft geïnvesteerd in onder meer Google (AdWords) acht het hof onvoldoende omdat adverteren door Tronios c.s. niet verplicht werd gesteld en bovendien gericht was op het verbeteren van eigen bekendheid en afzet. Het door Dertronics gestelde economisch belang bij voortzetting van de handelsrelatie kan aan het voorgaande evenmin afdoen, ook gelet op het onvoldoende weersproken zijn van de stelling van Tronios c.s. dat Dertronics een vergelijkbaar assortiment bij Lotronic (België) respectievelijk AVSL (Engeland) en/of Tronios-producten via andere afnemers kan afnemen. Bovendien is hier geen sprake van een exclusieve en/of langdurige relatie zodat de consequenties van de eigen handelwijze van Dertronics, mede gelet op de belangen van Tronios c.s., niet aan opzegging in de weg staan.

13. Op grond van het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat het Tronios c.s. vrij stond de handelsrelatie op te zeggen. Daarmee is tevens de toestemming voor het gebruik van de woord- en beeldmerken en de productfoto’s van Tronios c.s. komen te vervallen zodat Dertronics niet langer gerechtigd is deze te gebruiken. De grieven slagen derhalve.

Incidenteel appel

14. Ingevolge artikel 353 lid 1, laatste zinsnede Rv kan in hoger beroep geen eis in reconventie worden ingesteld. Dertronics heeft geen belang bij haar grief nu haar reconventionele vordering, gelet op de beslissing in het principaal appel, niet tot toewijzing zou kunnen leiden.

Slotsom

15. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het bestreden vonnis niet in stand kan blijven en dat de vorderingen van Tronios c.s. voor toewijzing gereed liggen, althans voor zover het gaat om inbreuk op beeld- en woordmerken en productfoto’s van Tronios c.s. Naar voorshands oordeel van het hof genieten de productfoto’s auteursrechtelijke bescherming. In deze procedure is niet komen vast te staan dat door Dertronics overeenstemmende tekens worden gebruikt of ander beeldmateriaal zodat de vorderingen in zoverre worden afgewezen. Het hof zal aan de veroordelingen tevens een (gemaximeerde) dwangsom verbinden. Voorts zal Dertronics als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep. Principaal en incidenteel appel gelden daarbij, gelet op de samenhang, als één procedure. Tronios c.s. hebben onder overlegging van een specificatie in productie 36 (die naar zij stellen productie 28 vervangt zodat het hof ervan uitgaat dat deze ook de kosten van de eerste aanleg omvat) aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Nu het hier gaat om een vordering tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten is een proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv in beginsel toewijsbaar. De door Tronios c.s. opgegeven en deugdelijk onderbouwde advocaatkosten zijn door Dertronics niet bestreden, blijven binnen de grenzen van de indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven en komen het hof ook overigens niet onredelijk en onevenredig voor. Het door Tronios c.s. gevorderde bedrag, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente, zal daarom worden toegewezen. Hieronder zijn begrepen de (nog te maken) nakosten, waarvoor onderstaande veroordeling een executoriale titel geeft (HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011, 237). Ingevolge artikel 237, derde lid Rv blijft de vaststelling van de proceskosten door het hof in dit arrest beperkt tot de vóór de uitspraak gemaakte kosten.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 13 november 2014, voor zover in conventie gewezen,

en opnieuw rechtdoende:

- beveelt Dertronics om na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de woord- en beeldmerken Beamz, SkyTec, SkyTronic en Power Dynamics (Professional Audio) te staken en gestaakt te houden;

- beveelt Dertronics om na betekening van dit arrest alle productfoto’s van of ter beschikking gesteld door Tronios c.s. waarop producten van de merken van Beamz, SkyTec, SkyTronic en Power Dynamics (Professional Audio) zijn afgebeeld en voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt, te verwijderen en verwijderd te houden van haar website(s);

- veroordeelt Dertronics tot betaling aan Tronios c.s. van een dwangsom van € 1.000,- per keer of - zulks ter keuze van Tronios c.s. - iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat na betekening van dit arrest wordt gehandeld in strijd met de hiervoor genoemde bevelen, tot een maximum van € 100.000,- ;

- veroordeelt Dertronics in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, aan de zijde van Tronios c.s. tot op heden begroot op € 14.733,00 aan salaris advocaat en verschotten, en bepaalt dat deze bedragen binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd is van af het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening;

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

- bepaalt de termijn als bedoeld in art. 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit arrest;

- wijst het meer of anders gevorderde af;

- verwerpt het incidentele beroep.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, R. Kalden en M.P.J. Ruijpers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 april 2015 in aanwezigheid van de griffier.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature