Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:1285
Centrale Raad van Beroep, 13-6503 AW

Inhoudsindicatie:

1) Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan procesbelang. 2) Oproepen tot werkhervatting. Geen sprake van onrechtmatig handelen door het college. Het gaat hier niet om voorwaarden die zijn verbonden aan de werkhervatting, maar om mededelingen over het functioneren van appellante als leidinggevende dat volgens het college nog niet op het gewenste niveau is. Hieruit volgt dat deze mededelingen informatief van aard zijn en niet kunnen worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Van feitelijke handelingen die op grond van artikel 8:2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb met een besluit gelijk kunnen worden gesteld is evenmin sprake.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug